เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ครอบครัวและสังคม

ในวันที่ท่านอิมามมะฮ์ดี อ. ปรากฏกาย ประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านคือ อิมามมะฮ์ดี ตัวจริง…?

ในวันที่ท่านอิมามมะฮ์ดี อ. ปรากฏกาย ประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านคือ อิมามมะฮ์ดี ตัวจริง…?

ในวันที่ท่านอิมามมะฮ์ดี อ. ปรากฏกาย ประชาชนจะรู้ได้อย่างไรว่า ท่านคือ อิมามมะฮ์ดี ตัวจริง…?

รายละเอียด

ปัจจัยต่างๆ ที่จะทำลายความเข้มแข็งของครอบครัว ตอนที่ 3

ปัจจัยต่างๆ ที่จะทำลายความเข้มแข็งของครอบครัว ตอนที่ 3 ปัจจัยต่างๆ ที่จะทำลายความเข้มแข็งของครอบครัว ตอนที่ 3

รายละเอียด

สิทธิและหน้าที่ๆจำเป็นและไม่จำเป็นต่อสังคมและครอบครัวตามมุมมองของศาสนา

 สิทธิและหน้าที่ๆจำเป็นและไม่จำเป็นต่อสังคมและครอบครัวตามมุมมองของศาสนา สิทธิและหน้าที่ๆจำเป็นและไม่จำเป็นต่อสังคมและครอบครัวตามมุมมองของศาสนา

รายละเอียด

ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 2

ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 2 จงแสวงหาความรู้ตั้งแต่อู่เปลจนถึงหลุมศพ คำ ว่า لحد คือ หลุมที่ขุดไม่ใช่หลุมอันใหญ่แต่จริงๆแล้วคำว่า  “ละฮัด” คือหลุมที่ขุดแซะไปข้างในลึกซึ้งเป็นอย่างมาก ไม่ใช่ใส่ไปอยู่ข้างนอก แต่การผลักให้ไปอยู่ข้างในหลุมที่แซะเข้าไปเรียกว่า “ละฮัด” ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ) ได้มีคำสั่งเสียได้กำชับไว้ว่าการศึกษาหาความรู้นั้น เริ่มตั้งแต่อู่เปลจนถึงหลุมฝังศพ นั่นคือ จนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย มนุษย์ทุกคนมีหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้ซึ่งแน่นอนคนส่วนมากในวิถีชีวิต ปฏิบัตินั้นจะเริ่มศึกษาหาความรู้เมื่อโตแล้ว ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งเสียข้างต้นของท่านศาดามุฮัมมัด (ศ

รายละเอียด

ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 1

ความสำคัญของการอบรมบุตรในอิสลาม ตอนที่ 1 เป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงที่มั่นคงสำหรับมนุษย์ การอบรมสั่งสอนนั้นไม่ได้เริ่มต้นที่อายุ 8 ขวบ 9 ขวบ หรือ ถึง อายุ 14, 15 ขวบแล้วจึงจะเริ่มสั่งสอนลูกจริงๆ ถ้าพิจารณาถึงความสำคัญของการเรียนรู้ในอิสลามนั้น ฮะดิษที่ยอมรับกันอย่างเป็นเอกฉันท์ จากท่านรอซูลุลลอฮ์ (ซล.) เป็นฮะดิษที่หลายคนได้ยินแต่เป็นฮะดิษที่น้อยคนมากให้ความสำคัญในฮิกมัต (สารัตถะ) ที่แท้จริงของวจนะนี้ ความลึกซึ้งของฮะดิษบทนี้นั้นมีขอบเขตขนาดไหน

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม