Muassasar alhasanain (a.s)

Kur'ani Gun Shi'a

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)