Muassasar alhasanain (a.s)

Rayuwa da Nufi

Rayuwa da Nufi

Mai Lacca: Shekh Hafiz Muhammad


Gurzawa (5.25 MB)
Lokaci: 00:22:53
Budawa: 1299
Gurzawa: 278

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)