Muassasar alhasanain (a.s)

manufar asaalin yin halitta

manufar asaalin yin halitta

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci


Gurzawa (3.58 MB)
Lokaci: 00:15:36
Budawa: 2839
Gurzawa: 709

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)