Muassasar alhasanain (a.s)

Siffofi Salbiyya

Siffofi Salbiyya

Mai Lacca: Hafiz Muhammad


Gurzawa (8.29 MB)
Lokaci: 00:36:09
Budawa: 2171
Gurzawa: 203

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)