Muassasar alhasanain (a.s)

hukunce hukuncen musulunci

koyarwar musulunci ta kasu zuwa kaso uku

koyarwar musulunci ta kasu zuwa kaso uku 00:16:38

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

sharadan alwala

sharadan alwala 00:15:42

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

abubuwan da suka haramta ga mai ihrami

abubuwan da suka haramta ga mai ihrami 00:14:58

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

mihimmancin umar da kyakkyawa da hani da mummuna

mihimmancin umar da kyakkyawa da hani da mummuna 00:15:38

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

sharadan umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna

sharadan umarni da kyakkyawa da hani ga mummuna 00:16:17

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

ladunnab umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna

ladunnab umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna 00:15:17

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

jihadi da kare kai da kasuwanci

jihadi da kare kai da kasuwanci 00:14:57

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

kasuwancin da ya haramta

kasuwancin da ya haramta 00:15:48

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

abubunda suka zana nakruhi a wajen siye da siyarwa

abubunda suka zana nakruhi a wajen siye da siyarwa 00:14:17

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

kashe-kashen ciniki

kashe-kashen ciniki 00:14:25

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

cinikayyar raba da kalolinsa

cinikayyar raba da kalolinsa 00:14:31

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

zabin ga shari'a ta bawa masu cinikayya

zabin ga shari'a ta bawa masu cinikayya 00:14:17

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

sharadan alwali2 -- jerantawa dss

sharadan alwali2 -- jerantawa dss 00:15:56

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

zabin ga shari'a ta bawa masu cinikayya 2

zabin ga shari'a ta bawa masu cinikayya 2 00:14:35

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

abubuwan da ke wajabta alwala

abubuwan da ke wajabta alwala 00:16:06

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

hukuncin taba qur'ani mai girama

hukuncin taba qur'ani mai girama 00:13:27

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

abubuwan da ke bata alwala

abubuwan da ke bata alwala 00:14:28

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

wankan tsarki da wankan janaba

wankan tsarki da wankan janaba 00:13:47

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

wankan tsarki2 nustahabban wankan janaba

wankan tsarki2 nustahabban wankan janaba 00:15:00

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

yadda ake yin wankan tsarki

yadda ake yin wankan tsarki 00:15:46

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)