Muassasar alhasanain (a.s)

hukunce hukuncen musulunci

ayyukan hajjin tamattu'i

ayyukan hajjin tamattu'i 00:14:48

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

umra da hajjin tamattu'i

umra da hajjin tamattu'i 00:15:49

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

Hajji

Hajji 00:15:02

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

abubuwanda khumusi ya hau kan su

abubuwanda khumusi ya hau kan su 00:15:41

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

ma'anar kumusi da yadda ake fitar da shi

ma'anar kumusi da yadda ake fitar da shi 00:14:56

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

hukuncce-hukuncen kumusi

hukuncce-hukuncen kumusi 00:15:17

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

khumusi- ribar kasuwanci

khumusi- ribar kasuwanci 00:14:32

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

buabubuwan da suke mustahabbai yayin fitar da zakka da khumusi

buabubuwan da suke mustahabbai yayin fitar da zakka da khumusi 00:15:00

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

sharadan wadanda suka cencenci zakka da khumusi

sharadan wadanda suka cencenci zakka da khumusi 00:14:26

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

hukunce-hukuncen zakkar fidda-kai

hukunce-hukuncen zakkar fidda-kai 00:15:09

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

hukukunncin alwalar mai rauni a gabban alwala da aka sawa bandeji

hukukunncin alwalar mai rauni a gabban alwala da aka sawa bandeji 00:15:23

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

zakkar fidda-kai

zakkar fidda-kai 00:13:24

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

Nisabin zakkar dabbobi

Nisabin zakkar dabbobi 00:15:00

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

Zakka

Zakka 00:14:26

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

I'itikafi da hukunce-hukuncesa

I'itikafi da hukunce-hukuncesa 00:15:15

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

lamurra 5 kan azumi

lamurra 5 kan azumi 00:15:57

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

abubuwan da basa wajabta rama azuni ko kaffara

abubuwan da basa wajabta rama azuni ko kaffara 00:14:35

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

abubuwa 9 da ke wajabta rama azumi ko kaffara

abubuwa 9 da ke wajabta rama azumi ko kaffara 00:15:48

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

Ramuwar azumi da kaffara

Ramuwar azumi da kaffara 00:15:43

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

abubuwan da ke bata azumi guda 9 (2)

abubuwan da ke bata azumi guda 9 (2) 00:15:32

Mai Lacca: Shekh Muhammmad Darulhikima
Album: hukunce hukuncen musulunci

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)