Muassasar alhasanain (a.s)

akhlak ko kyautata dabiu

son duniya a mahangar Hadisai

son duniya a mahangar Hadisai 00:17:30

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

son duniya a mahangar Hadisai2

son duniya a mahangar Hadisai2 00:18:17

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

son duniya a mahangar Hadisai3

son duniya a mahangar Hadisai3 00:20:53

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

ruduwa jiji da kai (gururi)

ruduwa jiji da kai (gururi) 00:15:56

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

ma'anar ruduwa da jiji da kai

ma'anar ruduwa da jiji da kai 00:16:45

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

illolin wanna sifa mai muni

illolin wanna sifa mai muni 00:15:36

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

munin sakamakon mai jiji da kai

munin sakamakon mai jiji da kai 00:17:11

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

fadakarwa kan jiji da kai

fadakarwa kan jiji da kai 00:17:47

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

fadalarwa dan munin jiji da kai

fadalarwa dan munin jiji da kai 00:16:15

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

rabe-raben jiji da kai

rabe-raben jiji da kai 00:15:36

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

ibadar mai jiji da kai batacciya ce

ibadar mai jiji da kai batacciya ce 00:16:22

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

dogara ga Allah da ma'anarsa

dogara ga Allah da ma'anarsa 00:17:21

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

minimmanci dogaro ga Allah

minimmanci dogaro ga Allah 00:15:53

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

cika alkawari da na'anarsa

cika alkawari da na'anarsa 00:16:56

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

mihimmancin cika alkawari

mihimmancin cika alkawari 00:17:59

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)