Muassasar alhasanain (a.s)

akhlak ko kyautata dabiu

yi da mutum (giba)

yi da mutum (giba) 00:16:50

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

munin yi da wani

munin yi da wani 00:15:30

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

abubuwan da ke jawo cin naman wani

abubuwan da ke jawo cin naman wani 00:14:55

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

abubuwan da ke jawo yi da mutum

abubuwan da ke jawo yi da mutum 00:15:29

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

kana'a da falalolinta

kana'a da falalolinta 00:17:15

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

mihimmancin mutum ya san kansa

mihimmancin mutum ya san kansa 00:14:20

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

tasirin ibada wajen gyaran zuciya

tasirin ibada wajen gyaran zuciya 00:15:01

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

abin da ke sa a sami ntsuwa

abin da ke sa a sami ntsuwa 00:14:25

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

ambaton Allah guzuri ne ga mai yinsa

ambaton Allah guzuri ne ga mai yinsa 00:15:13

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)