Muassasar alhasanain (a.s)

akhlak ko kyautata dabiu

hassada da ma'anarta

hassada da ma'anarta 00:16:21

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

hadarin hassada

hadarin hassada 00:16:11

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

sababban hassada

sababban hassada 00:18:16

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

alamomin mahassadi

alamomin mahassadi 00:18:28

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

sakamakon hasada

sakamakon hasada 00:17:45

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

tasirin hassada a cikin rayuwa

tasirin hassada a cikin rayuwa 00:14:50

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

munnunan sakamakon hasada ta uku

munnunan sakamakon hasada ta uku 00:16:39

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

illolin hasada

illolin  hasada 00:16:21

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

matakai da marhalolin hasada

matakai da marhalolin hasada 00:18:28

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yadda ake magance hasada

yadda ake magance hasada 00:18:19

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yadda ake gane nagance hsada2

yadda ake gane nagance hsada2 00:18:01

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yadda ake gane nagance hsada3

yadda ake gane nagance hsada3 00:15:28

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

Nasiha da son alkhairi

Nasiha da son alkhairi 00:17:28

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

hadisain kan nasiha da son alkhairi

hadisain kan nasiha da son alkhairi 00:16:37

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

ma'anar kana'a da amfaninta

ma'anar kana'a da amfaninta 00:15:25

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

hanyoyin samun tsarkaka

hanyoyin samun tsarkaka 00:15:16

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

mafi kyan lokacin sa sharadin tuba.

mafi kyan lokacin sa sharadin tuba. 00:16:04

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)