Muassasar alhasanain (a.s)

akhlak ko kyautata dabiu

niyya da tsakaketa da mihimmancinta

niyya da tsakaketa da mihimmancinta 00:18:14

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

hakikanin ahlasi da falalarsa

hakikanin ahlasi da falalarsa 00:15:40

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

alamomin mai ikhlasi

alamomin mai ikhlasi 00:14:57

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

abubuwan da ke kawo ikhlasi

abubuwan da ke kawo ikhlasi 00:16:21

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

riya da hadarinta

riya da hadarinta 00:15:54

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yadda riya ke lalata aiki

yadda riya ke lalata aiki 00:12:48

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

tasirin riya a cikin aikin mutum

tasirin riya a cikin aikin mutum 00:15:10

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

ayoyin da ke magana kan hadarin riya

ayoyin da ke magana kan hadarin riya 00:14:38

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

hadisan da suka zo kar riya

hadisan da suka zo kar riya 00:13:34

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

mihimmancin badini fiye da zahiri

mihimmancin badini fiye da zahiri 00:16:29

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

alamomin mai riya

alamomin mai riya 00:16:59

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

illolin riya da tasirinta

illolin riya da tasirinta 00:16:02

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yadda ake mgance riya

yadda ake mgance riya 00:15:06

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

yadda ake magance riya2

yadda ake magance riya2 00:17:13

Mai Lacca: Shekh Haruna Abdussalam

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)