Muassasar alhasanain (a.s)

Akidoji Musulunci

amsa tambayoyin da ake wa shi'a

amsa tambayoyin da ake wa shi'a 00:16:41

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

tarihin imaman Shi'a

tarihin imaman Shi'a 00:16:40

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

matsayin imamai a hadisan manzo (sa)

matsayin imamai a hadisan manzo (sa) 00:15:17

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

mihimmancin sanin imamai bayan annabi

mihimmancin sanin imamai bayan annabi 00:14:24

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

siffofin halifofin annabi

siffofin halifofin annabi 00:15:35

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsa tambayoyi da ake wa shi'a

amsa tambayoyi da ake wa shi'a 00:15:39

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

shin akwai mazahabi a Shi'a?

shin akwai mazahabi a Shi'a? 00:15:29

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsa tambaya kan iama Jawad

amsa tambaya kan iama Jawad 00:16:33

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

shin an haifi imam mahdi?

shin an haifi imam mahdi? 00:14:45

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

dalilai kan cewa iamam mahdi na raye

dalilai kan cewa iamam mahdi na raye 00:15:21

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

hujjoji kan haihuwar imama mahadi

hujjoji kan haihuwar imama mahadi 00:15:49

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

hujjoji kan haihuwar imama mahadi2

hujjoji kan haihuwar imama mahadi2 00:15:37

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

hujjoji kan kasantuwar imam mahadi a matsayin imamamin wannan zamanin

hujjoji kan kasantuwar imam mahadi a matsayin imamamin wannan zamanin 00:15:29

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

hikimar buyuwar imamin zamani

hikimar buyuwar imamin zamani 00:16:09

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsa tambayoyi kan iama mahdi

amsa tambayoyi kan iama mahdi 00:14:37

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsa tanbayoyi kan imama mahdi2

amsa tanbayoyi kan imama mahdi2 00:15:40

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

tashi bayan mutuwa (maad k0 ranar lahira)

tashi bayan mutuwa (maad k0 ranar lahira) 00:15:17

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

mihimmancun imani da ranar alkiyama

mihimmancun imani da ranar alkiyama 00:15:56

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsoshin tambayoyin masu shakkun alkiyama

amsoshin tambayoyin masu shakkun alkiyama 00:15:00

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsoshin tambayoyin masu shakkun alkiyama2

amsoshin tambayoyin masu shakkun alkiyama2 00:15:40

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)