Muassasar alhasanain (a.s)

Akidoji Musulunci

hujjoji kan haihuwar imama mahadi2

hujjoji kan haihuwar imama mahadi2 00:15:37

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

hujjoji kan kasantuwar imam mahadi a matsayin imamamin wannan zamanin

hujjoji kan kasantuwar imam mahadi a matsayin imamamin wannan zamanin 00:15:29

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

hikimar buyuwar imamin zamani

hikimar buyuwar imamin zamani 00:16:09

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsa tambayoyi kan iama mahdi

amsa tambayoyi kan iama mahdi 00:14:37

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsa tanbayoyi kan imama mahdi2

amsa tanbayoyi kan imama mahdi2 00:15:40

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

tashi bayan mutuwa (maad k0 ranar lahira)

tashi bayan mutuwa (maad k0 ranar lahira) 00:15:17

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

mihimmancun imani da ranar alkiyama

mihimmancun imani da ranar alkiyama 00:15:56

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsoshin tambayoyin masu shakkun alkiyama

amsoshin tambayoyin masu shakkun alkiyama 00:15:00

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsoshin tambayoyin masu shakkun alkiyama2

amsoshin tambayoyin masu shakkun alkiyama2 00:15:40

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

da wane jiki za a tashi ranar alkiyama

da wane jiki za a tashi ranar alkiyama 00:16:00

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

ma'anar samuwa ba ta maimaituwa

ma'anar samuwa ba ta maimaituwa 00:16:11

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsa gamaasu cewa babu rayuwa bayan mutuwa

amsa gamaasu cewa babu rayuwa bayan mutuwa 00:14:22

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

hakikanin asalin mutum jiki ne ko runi?

hakikanin asalin mutum jiki ne ko runi? 00:16:21

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

banbancin jiki da ruhi

banbancin jiki da ruhi 00:15:33

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

me ya sa ake tsoron mutuwa

me ya sa ake tsoron mutuwa 00:15:41

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

masu karbar rayuka

masu   karbar rayuka 00:15:29

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

tuba kafin mutuwa

tuba kafin mutuwa 00:15:27

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

tambayoyi bayan mutuwa

tambayoyi bayan   mutuwa 00:15:50

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

alkiyama da sunayenta

alkiyama da sunayenta 00:15:35

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

abubuwan da za su faru ranar alkiyama

abubuwan da za su faru ranar alkiyama 00:15:16

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)