Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Nazad
Naprijed

Hadisi

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

 

 

„Onaj ko na mene namjerno slaže neka sebi pripremi mjesto u Vatri!“

 

 

(Izvor: El-Emali li-t-Tusi, str. 227, predaja 398.) 

 

Novi audio