Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Hadisi o nadi

NADA 

Nada je milost 

1.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nada je milost za moj ummet. Ako ne bi bilo nade, nikada ne bi majka dojila svoje dijete niti bi voćar zasadio drvo.” (El-Bi¬har, 77/173/8) 
2.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Nada je prisni prijatelj.” (Gurerul-hikem, 1042) 
3.    Tenbihul-havatir: “Kada je Isa sin Merjeme, a.s., sjedio pored starijeg čovjeka koji je prekopavao zemlju lopatom, reče: ‘Moj Bože, oduzmi ovom čovjeku nadu!’ Odmah potom čovjek odloži lopatu i leže. Nedugo zatim Isa, a.s., reče: ‘Moj Bože, vrati mu nadu!’ Čovjek ustade i otpoče posao.” (Ten¬bihul-havatir, 1/272) 

Nade nemaju kraja

4.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se nada da živi sutra, ustvari se nada da živi vječno.” (El-Bihar, 73/167/31) 
5.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Nada nema svoga kraja.” (Gurerul-hikem, 1010) 
6.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Nade se ne završavaju.” (Gurerul-hikem, 639) 


Upozorenje na isprazne nade 

Pusti ih neka jedu i naslađuju se, i neka ih zavara nada znat će oni! (El-Hidžr, 3) 
7.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Čuvajte se ispraznih nada; koliko li je samo bilo onih koji su se nadali sutrašnjem danu, a nisu ga dočekali, i onih koji su na početku noći bili veseli, a na njenom kraju uplakani.” (Gurerul-hikem, 2572) 
8.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Želja je kao priviđenje, obmanjuje onoga koji ga vidi i iznevjerava onoga koji mu se nada.” (Gurerul-hikem, 1896) 
9.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Nade osljepljuju unutrašnje oči.” (Gurerul-hikem, 1375) 
10.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Nada je vođa šejtana u potčinjavanju srca nemarnih.” (Gur¬e¬rul-hikem, 1828) 
11.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Posljedica nade je uništenje djela.” (Gurerul-hikem, 4641) 
12.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Zaista, nada čini srce zaboravnim, daje lažno obećanje, uvećava nemar i donosi tugu.” (El-Bihar, 78/35/117) 
13.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Zaista, nada oduzima razum, daje lažno obećanje, potiče na nemar, donosi tugu. Zato nadu smatrajte lažnom jer ona obmanjuje, a onaj koji je uzposjeduje obmanut je i griješan je (El-Bi¬har, 77/293/2) 
14.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Mnogo je Božijih blagodati datih robu kojima se nije nadao. Mnogo je onoga čemu se nadao, a dato mu je drugo.” (El-Bihar, 71/152/55) 

Nada i sudbina 

15.    Preneseno je da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., uzeo tri štapa. Jedan je zabio ispred sebe, drugi pored sebe, a treći malo dalje. Potom je upitao: “Da li znate šta je ovo?” Odgovoriše: “Allah i Njegov Poslanik znaju bolje.” On reče: “Ovo je čovjek, ovo sudbina, a ovo je nada. Njih dvoje se nadmeću za čovjeka, međutim, sudbina odbije nadu i čovjek je ne ostvari.” (Ten¬bi-hul-havatir, 1/272) 
16.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Kada bi rob vidio svoju sudbinski čas određeni i njegovu brzinu, zamrzio bi nadu.” (El-Bihar, 73/95/79) 
17.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Nada čovjeka čini zaboravnim na čas sudbinski (čas smrti).” (Gurerul-hikem, 873) 
18.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Najbliža stvar je čas sudbinski, a nada je najudaljenija.” (Gurerul-hikem, 2920 i 2921) 
19.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Duša ne napušta nadu sve dok ne uđe u čas sudbinski (čas smrti).” (Gurerul-hikem, 10844) 
20.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Budite na oprezu, zaista vi ste u danima nadanja iza kojih je čas sudbinski. Onaj ko radi u danima nadanja prije dolaska časa sudbinskog, koristit će mu njegov rad i neće mu naškoditi njegov čas sudbinski.” (El-Bihar, 77/333/21) 
21.    Imam Kazim, mir neka je na nj: “Ako bi se objelodanili sudbinski časovi, obeščastile bi se nade.” (A‘lamud-din, 305) 


Rezultat dugoročnih nada

22.    El-Kafi: Gospodar se obrati Musau, a.s., riječima: “O Musa, ne produžuj svoje nade na Dunjaluku da ti se srce ne okameni, jer takvo srce je daleko od Mene.” (El-Kafi, 2/329/1) 
23.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Ko produži nadu, umanjuje djelo.” (El-Bi¬har, 77/421/40) 
24.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Produženje nade čini Drugi svijet zaboravljenim.” 

Kratkoročne nade ‏

25.    Božiji Poslanik, s.a.v.a., Ibn Mesudu: “Skrati svoju nadu! Kada se probudiš, reci: ‘Neću zanoćiti.’ A kada zanoćiš, reci: ‘Neću osvanuti.’ Odluči se na odvajanje od Ovoga svijeta i priželjkuj susret sa Bogom.” (El-Bi¬har, 77/101/1) 
26.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Onaj ko je siguran da će se razdvojiti od voljenih, da će nastaniti utrobu zemlje, da ga iščekuje svođenje obračuna i da nema potrebe za onim što je ostavio za sobom, a ima potrebu za onim što je poslao is¬pred sebe, dostoji da svoje nade skrati i da uveća djelo.” (El-Bi¬har, 73/167/31) 
27.    Imam Bakir, mir neka je na nj: “Opskrbi se Ovim svijetom (za Onaj svijet) skraćenjem nada.” (Tuhaful-‘ukul, 286) 

Zabrana polaganja nade u bilo šta mimo Boga 

28.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., kaže: ‘Sigurno ću nadu svakog vjernika položenu u nekog drugog prekinuti razočaranjem.’” (Sahifetur-Rida, a.s., 276/20) 
29.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Ko položi nadu u čovjeka, zaista ga je uzvisio i iskazao mu počast i poštovanje.” (El-Bihar, 78/79/61) 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli