Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

SKRUŠENOST KAO VRLINA

SKRUŠENOST KAO VRLINA

Kasim b. Muhammed priča:
„Mnogo smo putovali sa Ibnu el-Mubarekom, pa sam se cesto pitao u sebi po cemu je ovaj covjek vrijedniji od nas, pa je toliko omiljen među masama? Ako on obavlja namaz, obavljamo ga i mi, ako posti, postimo i mi, ako je u džihadu, u džihadu smo i mi, ako obavlja hadž, obavljamo ga i mi?!"
Zatim nastavlja pa kaže:
„Jedne prilike smo putovali u Šam i zanocili u jednoj kuci. U noći se najednom ugasi svijetiljka, pa smo ustali traziti štogod da je ponovo upalimo i kad je neko od nas donio upaljenu svjetiljku, ugledao sam Ibnul Mubareka, lice mu je bilo svo crveno, a brada sva mokra od suza. Tada sam rekao sebi: "Evo po cemu je ovaj covjek vrijedniji od nas!! 
Kada je nestalo svjetlosti, on je zamislio prizore kijametskog dana, koža mu se naježila od straha, a suze počele navirati niz brazde njegova, nurom obasjana lica!„ 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli