Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Poučno u vezi s namazom (molitvom)

Napuštanje namaza i njegovo omalovažavanje

 

Posljedice napuštanja namaza

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ko napusti namaz, susrešće Boga rasrđenog.“[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Napuštanje namaza je između nevjerovanja (kufra) i vjerovanja (imana).“[2]

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Između muslimana i nevjernika jeste da potonji namjerno napušta obavezni namaz (farz) ili ga omalovažava pa nikako ne klanja.“[3]

 

Kazna zbog napuštanja namaza

4. Kur'an: “Oni će se u džennetskim baščama raspitivati o zločiniteljima: ‘Šta vas je u Sekar dovelo?’ Oni će reći: ‘Nismo bili od onih koji su namaz obavljali.’”[4]

5. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko namjerno napusti namaz njegovo ime će biti ispisano na vratima Džehennema među imenima onih koji će u nj ući.”[5]

 

Kazna onome ko omalovaži namaz

6. Kur'an: “I kad pozivate klanjanju i to za podsmijeh i zabavu uzimaju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju.”[6]

7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neće priskrbiti moje zauzimanje onaj ko je omalovažio svoj namaz; on neće mi doći na moje vrelo! Neće, Boga mi!”[7]

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Dvadeset svojstava donose siromaštvo:  ...i omalovažavanje namaza.”[8]

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Šejtan neprestano strahuje od vjernika dok ovaj čuva pet namaza, a kada ih on napusti, osmjeli se protiv njega i uvede ga u velike grijehe.”[9]

_______________________________________________

[1]El-Mu‘džemu-l-kebir, sv. 11, str. 234, predaja 11782.

[2]Sevabu-l-a‘mal, str. 275, predaja 2.

[3]Sevabu-l-a‘mal, str. 275, predaja 1.

[4]El-Muddessir, 40-43.

[5]Hil'jetu-l-evlija, sv. 7, str. 254.

[6]El-Ma'ide, 58.

[7]El-Kafi, sv. 6, str. 400, predaja 19.

[8]Džami‘u-l-ahbar, str. 343, predaja 951.

[9]El-Kafi, sv. 153 str. 269, predaja 8.

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli