Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Poučna priča o Poslaniku i jelenu

Jelen

Jednoga dana Allahov Poslanik, s.a.v.s., je šetao jednim poljem kada mu se odjednom obrati glas jelena:
-O, Allahov Poslaniče!
Pejgamber, s.a.v.s., mu priđe i reče:
-Šta želiš?
Jelen je bio svezan, a pored njega se nalazio lovac koji je spavao. Pokazavši mu svoje i stanje lovca, jelen reče:
-O, Pejgambere blage naravi, ovaj lovac me je natjerao u zamku.U onoj
planini imam dva mladunca, molim te, odveži mi noge da odem da ih
podojim i da se vratim.
Resulullah, s.a.v.s., reče:
-Ako te odvežem, ponovo ćeš doći, zar ne?
Jelen reče:
-Da, doći ću radi Onoga koji te je kao pejgambera poslao!
Nakon ovih riječi Allahov Poslanik, s.a.v.s., odveza jelena… On poput
vjetra ode, podoji mlade i vrati se… Crne oči bile su mu pune
zahvale…
Ponovo je ispružio noge u konopac. Allahov Poslanik krenu da ga sveže, međutim, lovac se u tom trenutku probudi. Kada otvori oči i pred sobom ugleda časnog Allahovog Poslanika, on odmah skoči sa mjesta:
-O, Allahov Poslaniče, imaš li kakvu naredbu?
Vlasnik šefata i Rahmet Pejgamber, s.a.v.s., mu reče:
-Kada bi ovog hajvana pustio…
Ne izustivši ni riječi, lovac oslobodi životinju. Spasivši svoju dušu, jelen je trčao kroz polje i izgovarao ovo biserje:
-Svjedočim da je Allah Jedan i da si ti Allahov Poslanik!

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli