Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Zabranjeno (haram)

Opasnosti na putu samoizgradnje

 

Upozoravanje na jedenje zabranjenog


Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onome ko pojede jedan zalogaj zabranjenog neće biti primljeno klanjanje četrdeset noći.“[1]
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neće ući u Džennet onaj čije je tijelo izraslo iz nedozvoljenog; Vatra je njemu preča.“[2]
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Napustiti zalogaj zabranjenog je draže Bogu od dvije hiljade rekata dobrovoljnog klanjanja.“[3]
 
Nagrada onome u čijoj moći je uzeti zabranjeno, a on ga napusti
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U čijoj moći je bila neka žena ili djevojka koja mu je zabranjena pa je on ostavio na miru iz straha od Boga, njemu je Bog Svevišnji zabranio vatru džehennemsku, zaštitio ga je od najvećega straha i uveo ga je u Džennet.“[4]
 
________________________________________
[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 4, str. 15, predaja 9266.
[2] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 61.
[3] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 120.
[4] Sevabu-l-a‘mal, str. 334, predaja 1.

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli