Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Zašto ne činiti grijeh?

Vrijednost ustezanja od grijeha


Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Sve ima temelj, a temelj vjerovanja je ustezanje od grijeha.“[1]
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ustezanje od grijeha je gospodar djela.“[2]
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolja vaša vjera je ustezanje od grijeha.“[3]


Objašnjenje pojma ustezanje od grijeha (vera')


Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ustezanje od grijeha je gospodar djela; ko ne bude posjedovao bogobojaznost koja ga odvraća od neposlušnosti prema Bogu Svevišnjem kada se u osami suoči s grijehom, Bog neće pridavati nikakvu važnost ostalim njegovim djelima; to je strah od Boga i u skrivenom i u vidljivom, umjerenost i u oskudici i u obilju, pravednost i u zadovoljstvu i u srdžbi.“[4]
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ustezalac od grijeha je onaj ko se zaustavlja kod onoga što je sumnjivo.“[5]
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ostavi ono što ti sumnju budi, držeći se onoga u šta sumnje nemaš; zaista, nikad nije gubitak ono što ostaviš u ime Boga.“[6]
Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pitaj svoje srce, pitaj svoju dušu! Pokornost je ono u čemu se smiruju srce i duša, a grijeh je ono što dušu muči i u grudima sumnju budi, ma šta ti ljudi o tome rekli i ma kakvo mišljenje o tome iznijeli.“[7] 
________________________________________
[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 427, predaja 7284.
[2] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 430, predaja 7299.
[3] El-Hisal, str. 4, predaja 9.
[4] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 430, predaja 7299.
[5] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 428, predaja 7289.
[6] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 429, predaja 7297.
[7] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 432, predaja 7312.

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli