Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Igra s djecom

Važnost učešća u dječijoj igri

Jedan od islamskih mustehaba jeste igra sa djecom. Iz brojnih hadisa može se zaključiti kako igra sa djecom na određen način priziva Božiju ljubav. U nekim zbirkama hadisa postoji poglavlje o ''poželjnosti podjetinjenja sa svojim djetetom i igri sa njim''. U tom poglavlju, pored brojnih hadisa, nalaze se i sljedeći:
Poslanik, s. a. v. a., govorio je: ''Onaj u koga ima male djece mora se ponašati djetinjasto sa njima.''
Ibn Abbas prenosi od Poslanika kako je rekao: ''Onaj koji obraduje svoju kćer je poput čovjeka koji oslobodi roba od djece Ismailove, a onaj koji obraduje sina jeste poput čovjeka koji je plakao iz straha od Allaha.''
Imam Ali, a. s., govorio je: ''Ko ima dijete treba se u svom odgajateljskom nastupu spustiti na razinu djeteta.'' 
Od Poslanika, s. a. v. a., prenosi se sljedeće kazivanje: ''Neka je milost Allahova nad robom koji pomogne svoje dijete na putu postojanja dobrim tako što je dobar prema njemu, milosrdan, podučavajući ga i odgajajući ga.'' Iz navedenih hadisa možemo zaključiti sljedeće:
Božija milost čeka na svoj uzrok da bi bila spuštena. Ukoliko mati ili otac svojom dobrotom podstiču dijete da prema drugima bude dobro, onda to biva povodom da se milost spušta na njegove roditelje, a ova zaslužena milost uzrokuje drugo dobro, i tako u nedogled.

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli