Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Ahlak - moral

Čednost

Čednost

Šta je to čednost?

Detalji

Igra s djecom

Igra s djecom Važnost učešća u dječijoj igri

Detalji

Lijepo ophođenje

Lijepo ophođenje Poslanik i psihološki odgoj

Detalji

Porijeklo morala

Porijeklo morala Da li moral dolazi iz čovjekove prirode ili je izvana nametnut?

Detalji

Šta je moral?

Šta je moral? Definicija morala (etike)

Detalji

Značenje riječi ahlak u Kur’anu

 Značenje riječi ahlak u Kur’anu  Značenje riječi ahlak u Kur’anu Riječ ahlak množina je riječi huluk koja označava osobinu duše. Ona se, također, prevodi kao stanje koje se ustalilo u duši, npr. lijenost i sl. Šta mislimo pod tim kada kažemo da se nešto ustalilo i prodrlo u dušu? To znači da mi činimo djela u skladu sa osobinama naše duše, ili, drugim riječima, djelo je rezultat stanja duše. Djelo koje je urađeno gotovo refleksno, bez promišljanja, također, je rezultat stanja duše. 

Detalji

Šta Kur’an kaže o kriterijima zaključivanja da li je neko djelo moralno ili ne?

Šta Kur’an kaže o kriterijima zaključivanja da li je neko djelo moralno ili ne? Šta Kur’an kaže o kriterijima zaključivanja da li je neko djelo moralno ili ne? “Namaz je miradž vjernika”,

Detalji

Šejtanove zamke

Šejtanove zamke Šejtanove zamke Jasno je da je sa stanovišta Kur'ana krajnji cilj čovjeka susret sa Gospodarem. Također, Gospodar je preko svojih poslanika obznanio da na tom putu postoje velike opasnosti od strane velikog čovjekovog neprijatelja – šejtana, koji stalno stoji u zasjedi iščekujući svoju žrtvu da je udalji od puta pokornosti Uzvišenom Bogu i da je vječno zarobi u zatvoru njene prirode i nefsa. Nužno je, dakle, svakom putniku duhovnoga puta poznavanje nekih pitanja o preprekama na putovanju ka Uzvišenom Bogu.

Detalji

Otkuda potreba za ahlakom

Otkuda potreba za ahlakom  Otkuda potreba za ahlakom   Pa ju (duši) je nadahnuo da razumije šta je dobro, a šta loše za nju.  

Detalji

KRITERIJ POMOĆU KOJEG ODREĐUJEMO DA LI JE NEKO DJELO MORALNO ILI NE?

KRITERIJ POMOĆU KOJEG ODREĐUJEMO DA LI JE NEKO DJELO MORALNO ILI NE? KRITERIJ POMOĆU KOJEG ODREĐUJEMO DA LI JE NEKO DJELO MORALNO ILI NE?

Detalji

Da li je čovjekov ahlak promjenjiv

Da li je čovjekov ahlak promjenjiv Da li je čovjekov ahlak promjenjiv Pravi vjernici samo su oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se ajeti Njegovi kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju; oni koji obavljaju namaz i dio od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. Oni su, zbilja, pravi vjernici - njih stepeni, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.  Čovjek ima mogućnost pada na dno Džehennema, ali može postići i najviše stepene. U navedenom ajetu stoji: Oni su uistinu vjernici i njima pripadaju deredže kod Allaha. Nekad se kaže da je sam čovjek deredža (mjera vrijednosti na osnovu koje se porede drugi), tj. čovjek može biti pravedan a može sam biti pravda (kao primjer drugima).

Detalji

Božije blagodati ovisne o našem ahlaku

Božije blagodati ovisne o našem ahlaku    Božije blagodati ovisne o našem ahlaku     U 96. ajetu sure Al-A’raf kaže se: A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali.

Detalji

Moralne vrline i mahane

Moralne vrline i mahane Moralne vrline i mahane 1. Umjerenost i devijantnost (zastranjivanje) 2. Različiti tipovi mahana 3. Važnost pravde 4. Različite vrste pravde 5. Samousavršavanje

Detalji

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli