Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini

Makala

Kusoma Qurani
DHAHIRI NA BATINI YA QUR_ANI NO.2

DHAHIRI NA BATINI YA QUR_ANI NO.2

DHAHIRI NA BATINI YA QUR_ANI NO.2 Katika makala zilizopita tulielezea njia za uhakiki wa dini, na tukafafanua kwa ufupi dhahiri na shahiri ya Aya za Qur-ani katika makala hii tutandelea kufafanua dhahirina batini ya Aya za Qur-ani na na njia nyengine wanazotumia wahakiki wa dini katika uhakiki wao. Mwenyeezi Mungu anasema:- Sema: Yeye Mwenyezi Mungu ni wa pekee. Mwenyezi Mungu Mkusudiwa Hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala hana anaye fanana naye hata mmoja.

Kusoma Qurani
HATIMA YA WALIOWAHALIFU MITUME

HATIMA YA WALIOWAHALIFU MITUME

HATIMA YA WALIOWAKHALIFU MITUME * Kwa nini baadhi ya watu walisimama kidete kuwakhalifu Mitume? * Waliowakhalifu Mitume walitumia njia gani katika kupingana na Mitume?. Katika makala iliyopita tulielezea sababu zilizowafanya baadhi ya watu kuwakhalifu Mitume, na tukaelezea njia walizotumia maadui hao katika kukabiliana na Mitume, na tukaashiria kwa ufupi tu hatima ya watu hao, katika makala hii tutaendelea kwa kuelezea kwa kina hatima ya wapotofu hao.

Kusoma Qurani
MALENGO YA WAHAKIKI WA DINI NO.1

MALENGO YA WAHAKIKI WA DINI NO.1

MALENGO YA WAHAKIKI WA DINI NO.1 Jitihada za wahakiki zinaweza zikawa kwa ajili ya malengo na hadafu tofauti: - -Baadhi ya wahakiki hufanya uhakiki wao kwa ajili ya kueneza na kusambaza ukoloni mambo leo, unaotoka katika mataifa makubwa wenye nia ya kutaka kuutawala ulimwengu kifikra na kiutamaduni. -Baadhi ya wahakiki hufanya uhakiki wao kuhusiana na dini wakiwa na malengo ya kutaka kutambua ukweli na uhakika wa dini hiyo.

Kusoma Qurani
NJIA ZA MAADUI KUPINGANA NA MITUME

NJIA ZA MAADUI KUPINGANA NA MITUME

NJIA ZA MAADUI KATIKA KUPINGANA NA MITUME NO.1 Katika makala zilizopita tulielezea dalili zilizowafanya maadui wa Kiislamu kupingana na Mitume ya Mwenyeezi Mungu, katika makala hii tutaelezea njia walizotumia maadui hao katika kukabiliana na Mitume hiyo Mitukufu. Tangu hapo mwanzo, baada tu ya Mitume kupewa utume walikumbana na watu ambao waliwakhalifu kutokana na malinganio waliyokuja nayo Mitume hiyo. Kwa sababu malinganio hayo yalikuwa hayawiani na itikadi zao au manufaa yao ambayo walikuwa wakiyahitajia, hivyo watu hao walisimama kedete kuupinga ujumbe wa Mwenyeezi Mungu waliokuja nao Mitume hiyo.

Kusoma Qurani
NJIA ZA UHAKIKI WA DINI NO.1

NJIA ZA UHAKIKI WA DINI NO.1

NJIA ZA UHAKIKI WA DINI NO.1 Uhakiki wa dini unapatiwa ufumbuzi kwa kuzingatia mikondo (mambo) mitatu. Taaluma ya ndani ya dini, taaluma ya nje ya dini, na utendaji wa amali. 1. Wahakiki wanaotaka kutambua uhakika na haki ya dini wanaweza kuitafiti dini na kuipatia ufumbuzi wake kupitia vigezo hivi vifuatavyo:- - Kupitia elimu na taaluma ya nje ya dini, yaani kupitia misingi mikuu ya dini, (umbile la nje la dini). - Kupitia elimu na taaluma ya ndani ya dini, yaani kuzingatia maamrisho, makatazo, hukumu mbali mbali n.k. (umbile la ndani la dini). - Kuwa na elimu na taaluma katika kuyafanyia amali yote yaliyoamrishwa na Mwenyeezi Mungu kwa kuyafanyia amali kimwenendo na kimatendo, na kujiepusha na yale aliyoyakataza Mola Mtakatifu.

Kusoma Qurani
WALIOWAHALIFU MITUME NO.1

WALIOWAHALIFU MITUME NO.1

WALIOWAKHALIFU MITUME NO.1 Katika makala iliyopita tulielezea kuhusu wafuasi wa kweli wa Mitume ya Mwenyeezi Mungu (s.w) na sifa walizonazo watiifu hao. katika makala hii tutaendelea kuelezea sababu zilizowafanya baadhi ya watu kuwakhalifu Mitume ya Mwenyeezi Mungu. Tangu hapo mwanzo, baada tu ya Mitume kupewa utume walikumbana na watu ambao waliwakhalifu kutokana na malinganio waliyokuja nayo Mitume hiyo. Kwa sababu malinganio hayo yalikuwa hayawiani na itikadi zao au manufaa yao ambayo walikuwa wakiyahitajia, hivyo watu hao walisimama kedete kuupinga ujumbe wa Mwenyeezi Mungu waliokuja nao Mitume hiyo.

Kusoma Qurani
WALIOWAHALIFU MITUME NO.2

WALIOWAHALIFU MITUME NO.2

DALILI ZILIZOWAFANYA WAWAKHALIFU MITUME. Tangu hapo mwanzo, baada tu ya Mitume kupewa utume walikumbana na watu ambao waliwakhalifu kutokana na malinganio waliyokuja nayo Mitume hiyo. Kwa sababu malinganio hayo yalikuwa hayawiani na itikadi zao au manufaa yao ambayo walikuwa wakiyahitajia, hivyo watu hao walisimama kedete kuupinga ujumbe wa Mwenyeezi Mungu waliokuja nao Mitume hiyo. Qur-ani Karym imeelezea kwa uwazi dalili zilizowafanya watu hao wawakhalifu Mitume, njia walizotumia katika kupingana nao na hatima ya watu hao, katika somo hili tutaelezea njia hizo, kwa sababu kuzifahamu njia hizo kutawapelekea wafuasi wa Mitume kuzifahamu hila za maadui wao, na kuwafanyia wepesi katika kustahamili tabu na matatizo watakayoweza kuyapata.

Kusoma Qurani
WALIOWAHALIFU MITUME NO.3

WALIOWAHALIFU MITUME NO.3

WALIOWAKHALIFU MITUME NO.3 waliowakhalifu Mitume Sio washirikina tu, bali kuna makundi na watu tofauti waliowakhalifu Mitume, miongoni mwao ni washirikina, makafiri. Maadui, n.k. na baadhi ya wakati kulitokea watu amabo kidhahiri walidai kuwa wamewaamini Mitume hiyo, lakini kwa kweli walikuwa ni wanafiki, yaani wakiwa pamoja na Mitume hudai kuwa wao wanawaamini Mitume, na wakiwa pamoja na makafiri hudai kuwa wako pamoja na makafiri, hivyo imani zao zilikuwa ni dhaifu, na walisababisha madhara zaidi katika dini ya Kiislamu kuliko hata hao makafiri, katika sehemu hii tutatoa mifano na mwenendo waliokuwa wakitumia watu kama hao:-

Kusoma Qurani
WALIOWAHALIFU MITUME NO.4

WALIOWAHALIFU MITUME NO.4

WALIOWAKHALIFU MITUME. waliowakhalifu Mitume Sio washirikina tu, bali kuna makundi na watu tofauti waliowakhalifu Mitume, miongoni mwao ni washirikina, makafiri. Maadui, n.k. na baadhi ya wakati kulitokea watu amabo kidhahiri walidai kuwa wamewaamini Mitume hiyo, lakini kwa kweli walikuwa ni wanafiki, yaani wakiwa pamoja na Mitume hudai kuwa wao wanawaamini Mitume, na wakiwa pamoja na makafiri hudai kuwa wako pamoja na makafiri, hivyo imani zao zilikuwa ni dhaifu, na walisababisha madhara zaidi katika dini ya Kiislamu kuliko hata hao makafiri, katika sehemu hii tutaendelea kutoa mifano na mienendo waliokuwa wakitumia watu kama hao.

Kusoma Qurani
ATHARI YA DINI TAKATIFU

ATHARI YA DINI TAKATIFU

ATHARI YA TAWHIYD KATIKA KUKAMILIKA MWANAADAMU KIELIMU Itikadi ya kuamini Mola mmoja ni alama inayoonesha ukamilifu wa mwanaadamu kielimu, na ubora wa mwanaadamu kuliko malaika. Mwenyeezi Mungu Mtukufu anasema:- شَهِدَ اللّهُ اَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَاُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[1] Mwenyezi Mungu, na Malaika, na wenye ilimu, wameshuhudia kuwa hakika hapana mungu ila Yeye, ndiye Mwenye kusimamisha uadilifu; hapana mungu ila Yeye Mwenye nguvu na Mwenye hikima. Basi iwapo mtu atauona utukufu wa Mwenyeenzi Mungu na uumbaji wa ulimwengu, na akazishuhudia aya za Mwenyeezi Mungu, lakini asiamini Mola mmoja huyo, basi mtu huyo atakuwa ni miongoni mwa majahili, na ni alama moja wapo inayoonesha ujahili wa mtu huyo.

Toa maoni yako

Maoni ya watumiaji

Hakuna maoni
*
*

Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini