Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini

Aliyoyasema Mtume(saw)juu ua Hussein(as)

0 Voti 00.0 / 5

MTUKUFU MTUME (S.A.W.) ASEMA


 

 

 

 

 

 

 

  1. "Ee Allah! Hawa (Ali, Fatima, Hasan na Husain) ndio AhlulBait wangu, basi watoharishe kwa tohari kamili."
  2. "Husain anatokana na mimi na mimi ninatokana na Husain..."
  3. "Hao (Hasan na Husain) ni maua yangu katika dunia."
  4. "Ewe Mwanangu (Husain)! Mwili wako ni mwili wangu na damu yako ni damu yangu;"
  5. (Ewe Husain), wewe u Sayyid, mwana wa Sayyid, na ndugu wa Sayyid; wewe u uthibitisho (wa Mwenyezi Mungu) mwana wa uthibitisho (wa Mwenyezi Mungu) na ndugu wa uthibitisho (wa Mwenyezi Mungu); na baba wa uthibitisho tisa ambao wa tisa wao ni Qaim wao ambaye atakuwa al-Mahdi.
  6. "Hasan na Husain ni Masayidi wa Vijana wa Peponi."
  7. "Ewe Mola wangu! Mpende yule ampendae Husain."
  8. "Adhabu atakayoipewa yule mwuaji wa Husain huko Motoni itakuwa sawa na nusu (nzima) ya adhabu yote watakayoipewa wenye dhambi waulimwengu."
  9. " Allah hujirafikisha na wale wajirafikishao na Husain yu adui wa wale walio maadui zake."

Toa maoni yako

Maoni ya watumiaji

Hakuna maoni
*
*

Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini