Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini

Makala

utafiti mbali mbali
BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 7

BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 7

HISTORIA YA MASUMIN AS MA'ASUMAH WA PILI  BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) Sehemu ya nane FATIMAH ZAHARA NDANI YA QURAN TUKUFU. 2. Ni aya ya tohara (kutoharishwa kwa watu wasifanye lolote ovu maishani mwao). Watu hao wanaitwa Maasumina. Mwenyezi Mungu anasema: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Hakika Mwenyezi Mungu anatakakukulindeni na uchafu watu wa Nyumba ya Mtume na anataka kukutakaseni moja kwa moja. Wanazuoni wa Ahlubaiti wamepokea kutoka kwa Fatimah (a.s) kuwa Aya hii 33:33 ilishuka kwa ajili ya kuonyesha utukufu na ubora wa Ahlubaiti Rasulallah zaidi ya viumbe vyote. Na aya hii inawahusu watu watano tu na kizazi chao kitukufu kupitia Hussein (a.s). Kisa chenyewe ni: Kutoka kwa Jabir bin Abdullah Al Ansari kutoka kwa Fatimah Zahara as bint Rasulallah saww alisema: Nilimsikia Fatimah akisema: Siku moja baba yangu Mtume wa Mwenyezi Mungu aliingia kwangu kisha akasema: Assalam alayki Ewe Fatimah! Nikasema: waalayka salamu! Mtukufu Mtume saww akasema: katika mwili wangu najisikia udhaifu. Nikasema: Mwenyezi Mungu akulinde na udhaifu (wa aina yoyote) Ewe Baba. Kisha akasema: Niletee kishali (kisaa) kutoka Yemen nifunike nacho. Nikakileta kishali cha Yemen, nikamfunika nacho nikawa ninamwangalia mara nikaona uso wake unang'aa kama mwezi ung'aavyo usiku wa kumi na nne, haukupita muda isipokuwa muda mfupi mara nikamuona mtoto wangu Hassan as anakuja na akasema: Amani iwe juu yako Ewe mama! Nikasema: Waalayka salamu Ewe tulizo la jicho langu na tunda la moyo wangu.

utafiti mbali mbali
BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 6

BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 6

HISTORIA YA MASUMIN AS MA'ASUMAH WA PILI  BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) Sehemu ya tano FATIMAH ZAHARA NDANI YA QURAN TUKUFU. 2. Ni aya ya tohara (kutoharishwa kwa watu wasifanye lolote ovu maishani mwao). Watu hao wanaitwa Maasumina. Mwenyezi Mungu anasema: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Hakika Mwenyezi Mungu anatakakukulindeni na uchafu watu wa Nyumba ya Mtume na anataka kukutakaseni moja kwa moja. Wanazuoni wa Ahlubaiti wamepokea kutoka kwa Fatimah (a.s) kuwa Aya hii 33:33 ilishuka kwa ajili ya kuonyesha utukufu na ubora wa Ahlubaiti Rasulallah zaidi ya viumbe vyote. Na aya hii inawahusu watu watano tu na kizazi chao kitukufu kupitia Hussein (a.s). Kisa chenyewe ni: Kutoka kwa Jabir bin Abdullah Al Ansari kutoka kwa Fatimah Zahara as bint Rasulallah saww alisema: Nilimsikia Fatimah akisema: Siku moja baba yangu Mtume wa Mwenyezi Mungu aliingia kwangu kisha akasema: Assalam alayki Ewe Fatimah! Nikasema: waalayka salamu! Mtukufu Mtume saww akasema: katika mwili wangu najisikia udhaifu. Nikasema: Mwenyezi Mungu akulinde na udhaifu (wa aina yoyote) Ewe Baba. Kisha akasema: Niletee kishali (kisaa) kutoka Yemen nifunike nacho. Nikakileta kishali cha Yemen, nikamfunika nacho nikawa ninamwangalia mara nikaona uso wake unang'aa kama mwezi ung'aavyo usiku wa kumi na nne, haukupita muda isipokuwa muda mfupi mara nikamuona mtoto wangu Hassan as anakuja na akasema: Amani iwe juu yako Ewe mama! Nikasema: Waalayka salamu Ewe tulizo la jicho langu na tunda la moyo wangu.

utafiti mbali mbali
BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 5

BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 5

HISTORIA YA MASUMIN AS MA'ASUMAH WA PILI  BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) Sehemu ya tano FATIMAH ZAHARA NDANI YA QURAN TUKUFU. 2. Ni aya ya tohara (kutoharishwa kwa watu wasifanye lolote ovu maishani mwao). Watu hao wanaitwa Maasumina. Mwenyezi Mungu anasema: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Hakika Mwenyezi Mungu anatakakukulindeni na uchafu watu wa Nyumba ya Mtume na anataka kukutakaseni moja kwa moja. Wanazuoni wa Ahlubaiti wamepokea kutoka kwa Fatimah (a.s) kuwa Aya hii 33:33 ilishuka kwa ajili ya kuonyesha utukufu na ubora wa Ahlubaiti Rasulallah zaidi ya viumbe vyote. Na aya hii inawahusu watu watano tu na kizazi chao kitukufu kupitia Hussein (a.s). Kisa chenyewe ni: Kutoka kwa Jabir bin Abdullah Al Ansari kutoka kwa Fatimah Zahara as bint Rasulallah saww alisema: Nilimsikia Fatimah akisema: Siku moja baba yangu Mtume wa Mwenyezi Mungu aliingia kwangu kisha akasema: Assalam alayki Ewe Fatimah! Nikasema: waalayka salamu! Mtukufu Mtume saww akasema: katika mwili wangu najisikia udhaifu. Nikasema: Mwenyezi Mungu akulinde na udhaifu (wa aina yoyote) Ewe Baba. Kisha akasema: Niletee kishali (kisaa) kutoka Yemen nifunike nacho. Nikakileta kishali cha Yemen, nikamfunika nacho nikawa ninamwangalia mara nikaona uso wake unang'aa kama mwezi ung'aavyo usiku wa kumi na nne, haukupita muda isipokuwa muda mfupi mara nikamuona mtoto wangu Hassan as anakuja na akasema: Amani iwe juu yako Ewe mama! Nikasema: Waalayka salamu Ewe tulizo la jicho langu na tunda la moyo wangu.

utafiti mbali mbali
BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 4

BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 4

HISTORIA YA MASUMIN AS MA'ASUMAH WA PILI  BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) Sehemu ya nne FATIMAH ZAHARA NDANI YA QURAN TUKUFU. 2. Ni aya ya tohara (kutoharishwa kwa watu wasifanye lolote ovu maishani mwao). Watu hao wanaitwa Maasumina. Mwenyezi Mungu anasema: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Hakika Mwenyezi Mungu anatakakukulindeni na uchafu watu wa Nyumba ya Mtume na anataka kukutakaseni moja kwa moja. Wanazuoni wa Ahlubaiti wamepokea kutoka kwa Fatimah (a.s) kuwa Aya hii 33:33 ilishuka kwa ajili ya kuonyesha utukufu na ubora wa Ahlubaiti Rasulallah zaidi ya viumbe vyote. Na aya hii inawahusu watu watano tu na kizazi chao kitukufu kupitia Hussein (a.s). Kisa chenyewe ni: Kutoka kwa Jabir bin Abdullah Al Ansari kutoka kwa Fatimah Zahara as bint Rasulallah saww alisema: Nilimsikia Fatimah akisema: Siku moja baba yangu Mtume wa Mwenyezi Mungu aliingia kwangu kisha akasema: Assalam alayki Ewe Fatimah! Nikasema: waalayka salamu! Mtukufu Mtume saww akasema: katika mwili wangu najisikia udhaifu. Nikasema: Mwenyezi Mungu akulinde na udhaifu (wa aina yoyote) Ewe Baba. Kisha akasema: Niletee kishali (kisaa) kutoka Yemen nifunike nacho. Nikakileta kishali cha Yemen, nikamfunika nacho nikawa ninamwangalia mara nikaona uso wake unang'aa kama mwezi ung'aavyo usiku wa kumi na nne, haukupita muda isipokuwa muda mfupi mara nikamuona mtoto wangu Hassan as anakuja na akasema: Amani iwe juu yako Ewe mama! Nikasema: Waalayka salamu Ewe tulizo la jicho langu na tunda la moyo wangu.

utafiti mbali mbali
BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 3

BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 3

HISTORIA YA MASUMIN AS MA'ASUMAH WA PILI 2. BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) Sehemu ya tatu FATIMAH ZAHARA NDANI YA QURAN TUKUFU. 2. Ni aya ya tohara (kutoharishwa kwa watu wasifanye lolote ovu maishani mwao). Watu hao wanaitwa Maasumina. Mwenyezi Mungu anasema: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Hakika Mwenyezi Mungu anatakakukulindeni na uchafu watu wa Nyumba ya Mtume na anataka kukutakaseni moja kwa moja. Wanazuoni wa Ahlubaiti wamepokea kutoka kwa Fatimah (a.s) kuwa Aya hii 33:33 ilishuka kwa ajili ya kuonyesha utukufu na ubora wa Ahlubaiti Rasulallah zaidi ya viumbe vyote. Na aya hii inawahusu watu watano tu na kizazi chao kitukufu kupitia Hussein (a.s). Kisa chenyewe ni: Kutoka kwa Jabir bin Abdullah Al Ansari kutoka kwa Fatimah Zahara as bint Rasulallah saww alisema: Nilimsikia Fatimah akisema: Siku moja baba yangu Mtume wa Mwenyezi Mungu aliingia kwangu kisha akasema: Assalam alayki Ewe Fatimah! Nikasema: waalayka salamu! Mtukufu Mtume saww akasema: katika mwili wangu najisikia udhaifu. Nikasema: Mwenyezi Mungu akulinde na udhaifu (wa aina yoyote) Ewe Baba. Kisha akasema: Niletee kishali (kisaa) kutoka Yemen nifunike nacho. Nikakileta kishali cha Yemen, nikamfunika nacho nikawa ninamwangalia mara nikaona uso wake unang'aa kama mwezi ung'aavyo usiku wa kumi na nne, haukupita muda isipokuwa muda mfupi mara nikamuona mtoto wangu Hassan as anakuja na akasema: Amani iwe juu yako Ewe mama! Nikasema: Waalayka salamu Ewe tulizo la jicho langu na tunda la moyo wangu.

utafiti mbali mbali
BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 2

BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 2

HISTORIA YA MASUMIN AS MA'ASUMAH WA PILI 2. BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) Sehemu ya pili FATIMAH ZAHARA NDANI YA QURAN TUKUFU. 2. Ni aya ya tohara (kutoharishwa kwa watu wasifanye lolote ovu maishani mwao). Watu hao wanaitwa Maasumina. Mwenyezi Mungu anasema: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Hakika Mwenyezi Mungu anatakakukulindeni na uchafu watu wa Nyumba ya Mtume na anataka kukutakaseni moja kwa moja. Wanazuoni wa Ahlubaiti wamepokea kutoka kwa Fatimah (a.s) kuwa Aya hii 33:33 ilishuka kwa ajili ya kuonyesha utukufu na ubora wa Ahlubaiti Rasulallah zaidi ya viumbe vyote. Na aya hii inawahusu watu watano tu na kizazi chao kitukufu kupitia Hussein (a.s). Kisa chenyewe ni: Kutoka kwa Jabir bin Abdullah Al Ansari kutoka kwa Fatimah Zahara as bint Rasulallah saww alisema: Nilimsikia Fatimah akisema: Siku moja baba yangu Mtume wa Mwenyezi Mungu aliingia kwangu kisha akasema: Assalam alayki Ewe Fatimah! Nikasema: waalayka salamu! Mtukufu Mtume saww akasema: katika mwili wangu najisikia udhaifu. Nikasema: Mwenyezi Mungu akulinde na udhaifu (wa aina yoyote) Ewe Baba. Kisha akasema: Niletee kishali (kisaa) kutoka Yemen nifunike nacho. Nikakileta kishali cha Yemen, nikamfunika nacho nikawa ninamwangalia mara nikaona uso wake unang'aa kama mwezi ung'aavyo usiku wa kumi na nne, haukupita muda isipokuwa muda mfupi mara nikamuona mtoto wangu Hassan as anakuja na akasema: Amani iwe juu yako Ewe mama! Nikasema: Waalayka salamu Ewe tulizo la jicho langu na tunda la moyo wangu.

utafiti mbali mbali
BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 1

BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) 1

HISTORIA YA MASUMIN (A.S) 1 2. BIBI FATIMAH ZAHARA (A.S) Sehemu ya kwanza Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehem. Shukran zote zinamustahiki Mwenyezi Mungu Mtukufu ambaye katujaalia kuwa katika ummah wa Muhammad saww Sayyid (Bwana) wa Manabii Na aliye tujaalia kushikamana na utawala wa Sayyid (Bwana) wa mawasii Ally bin Abi Twalib (a.s). Shukran zote zinamustahiki Mwenyezi Mungu Mtukufu ambaye kupitia kwa mja wake mwema Mtukufu Mtume Muhammad saww ametuletea kiigizo chema kwa wanawake wote ambaye ni Bibi Fatimah (a.s). Kwa hakika yeyote atakaye mfuata Bibi Fatimah as hatapotea kwa sababu yeye ndiye mwanamke bora wa kufuatwa na kuigwa. Na ubora wa rehema na amani zimshukie Muhammad saww na kizazi chake kitukufu ambacho kimelindwa (kisifanye) uchafu (makosa) na kutoharishwa moja kwa moja. 33 :33 Qur-an.

utafiti mbali mbali
UPORWAJI WA FADAK NA WAPORAJI 2

UPORWAJI WA FADAK NA WAPORAJI 2

FADAK NA UPORWAJI WAKE Sulayman:  Wakati ngome imara ya Khaibarah iliposhindwa na kutekwa, malodi, makabaila na watu mashuhuri wa Fadak walikuja kwa Mtukufu Mtume saww. Fadaki ilikuwa ni eneo katika bonde la milima ya Madina. Lilikuwa na vijiji saba ambavyo vimeenea mpaka kwenye mwambao wa bahari. Vingi vilikuwa na rutuba sana na kulikuwepo na chemchem nyingi zenye miti (Oasis). Walifanya mkataba wa amani na watu hao, mkataba unaosema kwamba nusu yote ya Fadak Itakuwa chini ya miliki yao na nusu nyingine Itakuwa mali ya Mtukufu Mtume saww. Ukweli huu imesimuliwa na Yaqut Hamawi, mwandishi wa "Majimuul Buldan", katika kitabu chake" "Futuhul Buldan, Jz 6 UK 343; Ahmad bin Yahya Baladhuri Baghdadi aliyefariki mwaka 279 hijiria, katika kitabu chake Tarikh; Ibn Abi Hadid Muutazili katika Sherehe Nahjul Balagha iliyochapishwa Misri, Jz 4 UK 79, akinukuu kutoka kwa Abu Bakr Ahmad bin Abdu l Aziz Jauhari; Muhammad bin Jariri Tabar katika kitabu chake Ta'rekh Kabiir na wengine katika Muhadithina na wanahistoria wenu Ahlisuna.

utafiti mbali mbali
UPORWAJI NA WAPORAJI WA FADAK 1

UPORWAJI NA WAPORAJI WA FADAK 1

FADAK NA UPORWAJI WAKE Sulayman:  Wakati ngome imara ya Khaibarah iliposhindwa na kutekwa, malodi, makabaila na watu mashuhuri wa Fadak walikuja kwa Mtukufu Mtume saww. Fadaki ilikuwa ni eneo katika bonde la milima ya Madina. Lilikuwa na vijiji saba ambavyo vimeenea mpaka kwenye mwambao wa bahari. Vingi vilikuwa na rutuba sana na kulikuwepo na chemchem nyingi zenye miti (Oasis). Walifanya mkataba wa amani na watu hao, mkataba unaosema kwamba nusu yote ya Fadak Itakuwa chini ya miliki yao na nusu nyingine Itakuwa mali ya Mtukufu Mtume saww. Ukweli huu imesimuliwa na Yaqut Hamawi, mwandishi wa "Majimuul Buldan", katika kitabu chake" "Futuhul Buldan, Jz 6 UK 343; Ahmad bin Yahya Baladhuri Baghdadi aliyefariki mwaka 279 hijiria, katika kitabu chake Tarikh; Ibn Abi Hadid Muutazili katika Sherehe Nahjul Balagha iliyochapishwa Misri, Jz 4 UK 79, akinukuu kutoka kwa Abu Bakr Ahmad bin Abdu l Aziz Jauhari; Muhammad bin Jariri Tabar katika kitabu chake Ta'rekh Kabiir na wengine katika Muhadithina na wanahistoria wenu Ahlisuna.

Tarehe
KIFO CHA MTUME MUHAMMADI (S.A.W.W) SEHEMU YA PILI

KIFO CHA MTUME MUHAMMADI (S.A.W.W) SEHEMU YA PILI

KIFO CHA MUHAMMAD (s.a.w.w) MTUME WA ALLAH (s.w.t) SEHEMU YA PILI Jumatatu, Rabi al-Awwal 1, 11 H.A. Jumatatu, mwezi 1 Rabi al-Awwal ya 11Hijiria ilikuwa ndio siku ya mwisho ya Muhammad ibn Abdullah (s.a.w.w) , Mtume wa Allah (s.w.t.) katika dunia hii. Kulikuwa na nyakati ambapo alijisikia nafuu kidogo lakini wakati mwingine, alikuwa dhahiri kwenye maumivu makali. Aisha, mke wake, anasimulia ifuatavyo:  “Jinsi siku ilivyosogea kuelekea mchana, Fatima Zahra, binti yake Mtume wa Allah (s.a.w.w) alikuja kumuona Mtume. Alimkaribisha na kumwambia akae kandoni mwake. Kisha akamwambia kitu ambacho sikuweza kusikia lakini alianza kulia. Alipoyaona machozi ya binti yake, alimwambia kitu kingine ambacho pia sikuweza kusikia lakini yeye alianza kutabasamu. Yeye alifanana sana na baba yake katika mwenendo, tabia na Sura.” Muda baada ya kifo cha Mtume (s.a.w.w) , Aisha alimuuliza Fatima ni kitu gani ambacho baba yake alimwambia yeye ambacho kwanza kilimfanya alie na kisha kikamfanya atabasamu.

Toa maoni yako

Maoni ya watumiaji

Hakuna maoni
*
*

Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini