Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini

Makala

utafiti mbali mbali
KWA NINI IMAM HUSEIN (A.S) ALISIMAMA DHIDI YA UONGZI WA YAZIDI ?

KWA NINI IMAM HUSEIN (A.S) ALISIMAMA DHIDI YA UONGZI WA YAZIDI ?

Tungetaka kuchukuwa fursa hii kujaribu kutazama katika baadhi ya maswali ambayo watu wengi hujiuliza kuhusu tukio la Karbala na hususan  msimamo wa Imam Hussein(as) kuhusu hali ilivyokuwa wakati huo mpaka ikambidi achukuwe msimamo aliyouchukuwa

MAKALA MBALIMBALI
TABIA NJEMA NA ATHARI ZAKE KLATIKA UISLAMU

TABIA NJEMA NA ATHARI ZAKE KLATIKA UISLAMU

NAFASI YA TABIA KATIKA MWENENDO WA MTUME Mamboi matatu yajulikanayo kuwa ndio sababu ya kuendelea na kuhuyika dini. ama ni yapi mambo hayo? ili kuyajua mambo hayo, ungana nami katika makala hii mapaka mwisho.

Akida
DALILI ZA KUKOMA UTUME

DALILI ZA KUKOMA UTUME

Imani juu ya mitume wote na kukubali risala zao ni jambo la dharura,na kwa kumpinga mmoja kati yao au kupinga moja kati ya risala zao ni sawa na kupinga uungu wa Mungu na inakuwa  ni sawa na kufru aliyofanya iblisi. Kwa hivyo  risala ya mtume wa uislamu, pamoja na kumuamini na kuamini aya alizoteremshiwa,ikiwa ni hukmu na kanuni toka kwa muumba ni jambo la dharura.

utafiti mbali mbali
UISLAMU CHANGUO LANGU (61)

UISLAMU CHANGUO LANGU (61)

Hamjambo wapenzi wasomaji na karibuni kujiunga  nami katika makala hii ambayo huangazia watu ambao baada ya kufanya utafiti wa kina huamua kufuata njia iliyojaa nuru maishani, yaani Uislamu. Karibuni kujiunga nami hadi mwisho.

Kusoma Qurani
VITUO VYA KIAMA KWA WAUMINI NA WAOVU

VITUO VYA KIAMA KWA WAUMINI NA WAOVU

Vituo vya nkiyama kwa waumini na waovu katika makala iliyopita tuzungumzia kuhusu visimamo vya siku ya kiyama, ama katika makala hii tutazungumzia kuhusu vituo vya kiyama kwa waumini na waovu. lakini pia makala hii itakueleza wazi yatakayojiri katika vituo hivyo siku ya kiyama. ili kujua niyapi yatakayojiri siku hiyo, na utofauti kati waumini na waovu, na niyapi atakayofaidika nayo muumini, ungana nami katika makala mpaka tamati.

Kusoma Qurani
UMUHIMU WA DINI KATIKA JAMII

UMUHIMU WA DINI KATIKA JAMII

UMUHIMU WA DINI KATIKA JAMII neno dini ni neno lilizoeleka katika jamii. na kila mmoja kidhahiri anafahamu maana yake. lakini maana hasa ya dini sio ile maana ambayo kila mmoja wetu amezoea kuisikia. mpendwa msomaji ili kufahamu maana halisi ya dini na umuhimu wake katika dini, nakuomba uungane nami katika makal hii mpaka tamati.

Uimamu
IMAM RIZA (A.S)

IMAM RIZA (A.S)

Wakati Imam wa Saba (7) alipokwenda kumnunua kutoka kwa mfanyabiashara wa watumwa, wakati yeye alikuwa anakuja Madina kutoka Marrakesh mwanamke Mkristo mchamungu alimwambia kuwa Bibi Suttana alikuwa mtumwa wa pekee sana ambaye atakuja kuzaa mtoto ambaye ataeneza neno la kweli kutoka Mashariki kwenda Magharibi.

Imam Husein (A.S)
RUHUSA YA KUOMBOLEZA

RUHUSA YA KUOMBOLEZA

MAJLIS YA PILl YAH: RUHUSA YA KUOMBOLEZA; Hapana shaka kwamba ipo ruhusa ya kuomboleza vifo vya Waumini, na kwamba jambo hilo ni halali, na hapana dalili iliyo kinyume cha hivi.    

Qurani tukufu
HISTORIA YAKUZALIWA  MTUME ( S.A.W.W)

HISTORIA YAKUZALIWA MTUME ( S.A.W.W)

Maisha ya Mtukufu Mtume Muhammad (s.a.w) mwana wa Abdullah yako wazi zaidi kuliko yale ya Mitume (a.s) wengine waliomtangulia.Kwa nini? jawabu lake ni kwasababu: Kadiri wakati ulipokuwa ukizidi kupita ndivyo mabadiliko ya kihistoria,mabadiliko ya vitabu,mabadiliko ya sheria na hata shakhsia zao yalivyozidi kutokea, vyote hivyo vilipotoshwa na hivyo maisha yao kutojulikana vyema.

Mtume na Aali zake (A.S)
MILADU ANNABI (S.A.W.W)

MILADU ANNABI (S.A.W.W)

  Hii ni makala maalumu ya kuadhimisha Maulidi ya Bwana Mtume Muhammad (s.a.w.w), nuru ya muongozo na rehma kwa walimwengu. Kila zama zinavyopita, fikra zake zinazidi kuenea na kuwavutia wanaadamu wengi zaidi.

Toa maoni yako

Maoni ya watumiaji

Hakuna maoni
*
*

Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini