Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini

Tartili

Suratur-Raa'd

Suratur-Raa'd 00:18:21

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratu-Yuusuf

Suratu-Yuusuf 00:44:08

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratu-Huud

Suratu-Huud 00:42:45

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratu-Yuunus

Suratu-Yuunus 00:37:43

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratut-Tauba

Suratut-Tauba 00:51:53

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Anfaal

Suratul-Anfaal 00:26:02

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Aa'raaf

Suratul-Aa'raaf 01:03:41

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-An-a'am

Suratul-An-a'am 01:05:08

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Maaida

Suratul-Maaida 00:59:37

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratun-Nisaa

Suratun-Nisaa 01:25:49

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratu-Aali Imraan

Suratu-Aali Imraan 01:25:32

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Baqara

Suratul-Baqara 02:13:45

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Faatiha

Suratul-Faatiha 00:45:02

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Buruuj

Suratul-Buruuj 02:54:01

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Inshiqaaq

Suratul-Inshiqaaq 02:50:06

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Mutaffifiin

Suratul-Mutaffifiin 00:04:32

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratul-Infitaar

Suratul-Infitaar 02:02:03

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratut-Takaathur

Suratut-Takaathur 02:36:08

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratu-Abasa

Suratu-Abasa 03:44:01

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Suratun-Naziat

Suratun-Naziat 00:04:42

Mhutubu: Muhammad Sidiq Al Minshawi

Kusikiliza

Toa maoni yako

Maoni ya watumiaji

Hakuna maoni
*
*

Site ya Al-Imaamaini Al-Hassanaini (A.S) ya usambazaji wa utamaduni wa Kiislamu na mafunzo ya Kidini