เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ฉายานามอันงดงามของท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอ

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5


ฉายานามอันงดงามของท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอ


เหตุการณ์กัรบะลาได้หล่อหลอมเอกลักษณ์ในด้านต่างๆของท่านหญิงซัยนับให้เป็นที่ประจักษ์สำหรับมนุษย์ในทุกยุคสมัย บุคลิกภาพอันสูงส่งและงดงามของท่านหญิงซัยนับ ที่ได้รับการบ่มเพาะและฟูมฟักในบ้านอันอบอุ่นของอิมามอลีและท่านหญิงฟาฎิมะฮ์ ได้รับการเปิดเผยในรูปของฉายานามอันงดงามต่างๆ ดังต่อไปนี้ (สำหรับผู้ประสงค์จะตั้งชื่อบุตรสาว ฉายานามเหล่านี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง):شریكة الشهید

ชะรีกะฮ์ อัลชะฮีด


สตรีผู้เป็นหุ้นส่วน ของชะฮีด (ผู้พลีเพื่ออัลลอฮ์)كفیلة السجاد

กะฟีละฮ์ อัสซัจญาด
สตรีผู้ดูแลเอาใจใส่ อิมามซัยนุลอาบิดีนناموس رواق العظمة

นามูส รอวากิลอะเซาะมะฮ์
สตรีหวงห้าม แห่งอาณาเขตแห่งความยิ่งใหญ่


سیدة العقائل

ซัยยิดะฮ์ อัลอะกออิล
ประมุขหญิง แห่งเหล่าสตรีผู้ปราดเปรื่อง

سر ابیها

ซิรรุ อะบีฮา
ผู้เปรียบประดุจรหัสยะ แห่งบิดาของนางو لیدة الفصاحة

วะลีดะฮ์ อัลฟะศอฮะห์
บุตรี แห่งวาทะศิลป์ชั้นเลิศشقیقة الحسن

ชะกีเกาะฮ์ อัลฮะซัน
หญิงผู้ร่วมทุกข์ กับอิมามฮะซัน(ผู้เป็นพี่ชายซึ่งถูกวางยาพิษ)الموثقة

มุวัษษะเกาะฮ์
สตรีผู้เป็นได้รับความไว้วางใจالفاضلة

อัลฟาฏิละฮ์
สตรีผู้ประเสริฐالكاملة

อัลกามิละฮ์
สตรีผู้เพียบพร้อมสมบูรณ์عابدة

อาบิดะฮ์
สตรีผู้บำเพ็ญอิบาดะฮ์شمسة قلادة الجلالة

ชัมซะฮ์ กิลาดะตุล ญะลาละฮ์
ดวงตะวันเหนือวงโคจรแห่งความสูงศักดิ์نجمة سماء النبالة


นัญมะฮ์ สะมาอินนิบาละฮ์
ดวงดาราแห่งฟากฟ้าเกียรติยศقرینة النوائب


ก่อรีนะฮ์ อันนะวาอิบ
สตรีผู้ยืนหยัดเคียงข้างท่ามกลางอุปสรรคمحبوبة المصطفى


มะฮ์บูบะฮ์ อัลมุศฏอฟา
สตรีผู้เป็นที่รักของนบี

 


قرة عین المرتضى


กุรเราะฮ์ อัยนิลมุรตะฎอ
แก้วตาดวงใจ แห่งอิมามอลีصابرة


ซอบิเราะฮ์
สตรีผู้อดทน

محتسبة

มุฮ์ตะสิบะฮ์
สตรีผู้คาดหวังจากองค์อัลลอฮ์بطلة كربلاء

บัฎละฮ์ กัรบะลา วีรสตรี แห่งกัรบะลาعظیمة بلواها


อะซีมะฮ์ บัลวาฮา
สตรีผู้ประสบการทดสอบอันยิ่งใหญ่الباكیة


บากิยะฮ์
สตรีผู้ร่ำไห้سلیلة الزهراء


สะลีละฮ์ อัซซะฮ์รอ
สตรีผู้กลั่นกรอง จากท่านหญิงฟาฎิมะฮ์امینة الله


อะมีนะฮ์ อัลลอฮ์
สตรีผู้ดูแล ภารกิจจากอัลลอฮ์مظلومة


มัซลูมะฮ์
สตรีผู้ถูกอธรรม


وحیدة

วะฮีดะฮ์
สตรีผู้เดียวดาย

ที่มาจากเว็บไซต์ Tebyan.net

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม