เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ทัศนะของมัรญิอ์ตักลีดในกรณีการซัจญะดะฮ์สิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ทัศนะของมัรญิอ์ตักลีดในกรณีการซัจญะดะฮ์สิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า


คำฟัตวาของบรรดามัรญิอ์ตักลีด ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการซัจญะดะฮ์ต่อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า


 ซึ่งมีดังต่อไปนี้


สำนักงาน ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ซัยยิดอะลี คอเมเนอี (ขออัลลอฮ์ ทรงปกป้องท่าน) กล่าวว่า :
การซัจญะดะฮ์ต่อสิ่งอื่น นอกเหนือไปจากอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งและเกรียงไกรถือว่า ฮะรอม ดังนั้น การที่ประชาชนโดยทั่วไปได้ซัจญะดะฮ์ต่อหน้าหลุมศพของบรรดาอิมามผู้บริสุทธิ์ (อ.) ถ้าเป็นการขอบคุณพระเจ้าถือว่า ไม่เป็นไร แต่ถ้ามิเช่นนั้นแล้วถือว่า เป็นฮะรอม(ต้องห้าม)

 

สำนักงาน ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ฟาฎิล ลันกะรอนียฺ (ขออัลลอฮ์ ทรงเมตตาท่าน) กล่าวว่า :
ไม่อนุญาตให้ทำการซัจญะดะฮ์ต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือไปจากอัลลอฮ์ ขณะที่การซัจญะดะฮ์ของศาสดายะอ์กูบและบุตรของท่านเป็นเพียงการซัจญะดะฮ์ขอบคุณต่อพระเจ้าผู้ทรงเกรียงไกรเท่านั้น เกี่ยวกับประเด็นนี้(โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ อุรวะตุลวุซกอ ของมัรฮูม ซัยยิด ยัซดี)


สำนักงาน ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา ซีซตานีย์ (ขออัลลอฮ์ ทรงปกป้องท่าน) กล่าวว่า :
การซัจญะดะฮ์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ ถือว่าไม่อนุญาต แต่การซัจญะดะฮ์อันเฉพาะเจาะจงของศาสดายูซุฟ (อ.) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัฟซีรที่เชื่อถือได้ เช่น (อัลมีซาน) ของอัลลามะฮ์ เฏาะบาเฏาะบาอีย์ (ขออัลลอฮ์ ทรงเมตตาท่าน)

 

สำนักงาน ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ อัลอุซมา มะการิม ชีรอซีย์ (ขออัลลอฮ์ ทรงปกป้องท่าน) กล่าวว่า :
เป็นที่ชัดเจนในหมู่นักปราชญ์ผู้รู้และนักตัฟซีรทั้งหลายว่า พวกเขาได้ซัจญะดะฮ์ ชุโกรต่อพระเจ้า อันสืบเนื่องจากความโปรดปรานและฐานันดรอันสูงศักดิ์ที่พระองค์ทรงมอบแด่ท่านศาสดายูซุฟ ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในการซัจญะดะฮ์ชุโกรเท่านั้น

 

ขอขอบคุณ เว็บไซต์อิสลามเควสท์

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม