เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ กับ ท่านหญิงมัรยัม มารดาของท่านนบีอีซา ใครประเสริฐกว่ากัน

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ กับ ท่านหญิงมัรยัม มารดาของท่านนบีอีซา ใครประเสริฐกว่ากัน

 

อิหม่ามมุฮัมมัด บิน ยูซุฟ อัซซอลิฮี อัชชามมี มรณะ ฮ.ศ. 942 หนึ่งในอุลามาของซุนนะฮ์ได้กล่าวว่า

 

قُلْتُ: وَحاَصِلُ الْكَلاَمِ الساَّبِق أنَّ السُّبْكِي اخْتاَرَ أنَّ السَّيِّدَةَ فاَطِمَةَ أَفْضَلُ مِنْ أُمِّهاَ، وأنَّ أُمَّهاَ أَفْضَلُ مِنْ عاَئِشَةَ، وأنَّ مَرْيَم أفْضَل مِنْ خَدِيْجَة، وَاخْتاَرَ شَيْخُناَ أنَّ فاَطِمَةَ أَفْضَلُ مِنْ مَرْيَم

 

ฉันขอกล่าวว่า ผลสรุปคำพูดที่ผ่านมาคือ ท่านอัซซุบกีย์ได้เลือกทัศนะที่ว่า ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์นั้นประเสริฐกว่ามารดาของนาง(คอดีญะฮ์) และ(ท่านหญิงคอดีญะฮ์)มารดาของนางประเสริฐกว่าท่านหญิงอาอิชะฮ์และท่านหญิงมัรยัมประเสริฐกว่าท่านหญิงคอดีญะฮ์

และท่านอาจารย์ของเรา(คือท่านอัซซุบกีย์)ยังได้เลือกว่า ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์นั้นประเสริฐกว่าท่านหญิงมัรยัม

 

ที่มา จาก หนังสือ ซุบูลุล ฮูดา วัลรอชาด ฟีซีเราะติ ค็อยริลอิบาด เล่มที่ 11 หน้าที่ 162

 

บทความโดย เชคอับดุลญะวาด สว่างวรรณ

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม