เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

สุนทโรวาทจากท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

สุนทโรวาทจากท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.)

 

1-ผู้ใดที่ได้สอบสวนตัวเองอยู่เสมอ เขาก็จะมีกำไร ผู้ใดที่หลงลืมในเรื่องนั้นเขาก็จะขาดทุน และผู้ใดมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ เขาก็จะปลอดภัย และผู้ใดใช้วิจารณญาณเขาก็จะมองเห็น และผู้ใดได้มองเห็นเขาก็จะเข้าใจ และผู้ใดเข้าใจเขาก็จะมีความรู้


2-ท่านอิมาม (อ.) ถูกถามเกี่ยวกับการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ ท่านอิมาม (อ.) กล่าวตอบว่า "ได้แก่บรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาได้กระทำความดีก็จะมีความยินดี เมื่อพวกเขาทำความผิดก็จะขอภัยโทษ เมื่อพวกเขาได้รับมอบสิ่งใดๆ ก็จะขอบคุณ เมื่อพวกเขาได้รับการทดสอบก็จะอดทน และเมื่อพวกเขาโกรธ ก็มีการให้การผ่อนปรน"


3-ความลุ่มหลงในตนมีหลายระดับ คือการที่งานอันชั่วร้ายของบ่าวคนหนึ่งที่ถูกตบแต่งให้เกิดความประทับใจแก่ตนเอง จนทำให้มองเห็นว่าเป็นความดี แล้วเขาก็มีความชื่นชอบกับงานนั้น และคิดว่านั่นคือผลงานอันหนึ่งที่เขาได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างดีที่สุด อีกประเภทหนึ่งคือ การที่คนๆหนึ่งศรัทธาต่อพระผู้อภิบาล แล้วมีความฮึกเหิมในจิตใจว่าตนเองมีบุญคุณต่ออัลลอฮ์ และลำพองใจว่าตนจะต้องได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์


4-ความสงบเงียบคือ ประตูบานหนึ่งของวิทยปัญญา แท้จริงความสงบเงียบจะสร้างสรรค์ความรักให้บังเกิดขึ้น แท้จริงมันคือ สื่อนำไปสู่ความดีงามทุกประการ


5-แท้จริงอัลลอฮ์ทรงกริ้วโกรธคำพูดที่เลื่อนลอยและไร้สาระ การใช้จ่ายทรัพย์สินด้วยความสุรุ่ยสุร่าย และการขออย่างมากมาย


6-ไม่มีความสุขสำหรับคนตระหนี่ ไม่มีความรื่นเริงและหรรษาใดๆ สำหรับคนอิจฉาริษยา ไม่มีความซื่อสัตย์และความไว้วางใจใดๆ สำหรับพวกจักรพรรดิ์ และไม่มีความเป็นชายชาตรีสำหรับคนโกหก


7-จงอย่านั่งร่วมกับคนดื่มสุรา และจงอย่าให้สลามแก่เขา


8-จงผูกไมตรีกับเครือญาติของท่าน แม้เพียงแค่ด้วยการดื่มน้ำ แต่การผูกไมตรีที่ดีที่สุดกับเครือญาติคือ การปกป้องมิให้เขาได้รับอันตราย


9-ส่วนหนึ่งจากจริยธรรมของบรรดาศาสดา คือการรักษาความสะอาด


10-ทรัพย์สินที่ประเสริฐที่สุด คือสิ่งที่เป็นการปกป้องเกียรติยศของมนุษย์

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์ อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม