เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ชีวประวัติอิมามอะลี ริฎอ

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ชีวประวัติอิมามอะลี ริฎอ
 

อิมามริฎอ คือ อิมามท่านที่แปดของชีอะฮ์ อิมามียะฮ์ มีนามว่า อะลี สร้อยนามของท่านคือ อัรริฏอ ประสูติเมื่อวันที่ 11 เดือน ซุลเกาะดะฮ์ ปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 148 ในเมืองมะดีนะฮ์ บิดาของท่านคือท่านอิมามมูซา กาซิม (อ) ในเรื่องมารดาของท่านมีความขัดแย้งกันซึ่งบางรายงานกล่าวว่า มารดาของท่านมีนามว่า ตุกตัม แต่พอหลังจากที่คลอดท่านอิมามริฏอ(อ) ท่าน อิมามมูซา อัลกอซิม(อ) เปลี่ยนชื่อโดยเรียกท่านว่า "ฏอฮิเราะห์" ส่วนในอีกบางรายงานกล่าวว่า มารดาของท่าน มีนามว่า "นัจญ์มะ" หรือ "คัยซะรอน"


ท่านดำรงตำแหน่งอิมามในขณะที่ท่านอายุ 35 ปี ในช่วงเวลาการปกครองของคอลิฟะฮ์ราชวงศ์อับบาซีดสามคนก็คือ ฮารูน อัรรอชีด (ปกครองช่วงปีฮิจเราะห์ที่ 170-193) มุฮัมมัด อามีน (ปกครองอยู่ประมาณช่วงปีฮิจเราะห์ 193-198) และ อับดุลลอห์ อัลมะอ์มูน (ปกครองอยู่ถึงปีฮิจเราะห์ที่ 218)


สถานการณ์ทางสังคมและการเมืองในยุคของท่าน อิมาม แตกต่างกับยุคบิดาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ในยุคของบิดาของท่าน ท่านอิมามมูซา อัลกอซิม และชีอะฮ์ของท่าน ถูกบีบคั้นจนถึงขั้นต้องอำพรางตนในบางโอกาส


แต่ในยุคของท่านอิมามอะลี อัรริฏอ (อ) การถูกบีบบังคับจากฝ่ายผู้ปกครองก็ลดน้อยลงไป และสามารถแสดงออกถึงจุดยืน ความเชื่อศรัทธาได้อย่างเปิดเผย อาจจะด้วยสาเหตุที่ ฮารูน รอชีด คุมขังพร้อมกับลอบสังหารบิดาของท่านใน ที่คุมขัง จนทำให้ผู้คนในยุคนั้นเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ฝ่ายผู้ปกครองได้ทำสิ่งที่รุนแรงต่ออะฮ์ลุลบัยต์ของท่านศาสดา (ศ) ซึ่งเห็นได้จากความโมโหอย่างฉุนเฉียวของ ฮารูน รอชีด เมื่อยะห์ยา อิบนุ คอลิด บัรมะกีย์ คนสนิทของฮารูนเอง ได้ยุยงให้เขาสังหารท่านอิมามริฏอ (อ) อีก ภายหลังจากที่ได้ลอบสังหารท่านอิมามมูซา กาซิม (อ) ไปแล้ว ซึ่งฮารูนได้ตอบแก่เขาว่า สิ่งที่ได้ทำกับบิดาของเขายังไม่พอเพียงอีกหรือ ? เจ้าต้องการให้ข้าสังหารพวกอะละวี ให้สิ้นซากไปหมดเลยกระนั้นหรือ ?


ส่วนอีกประการหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์ในยุคของท่านอิมามไม่รุนแรง และไม่ได้รับการบีบคั้นจากฝ่ายผู้ปกครองในระยะหนึ่งก็คือ เมื่อฮารูน เสียชีวิตลง บุตรชายของเขาสองคนก็คือ มุฮัมมัด อามีน และอับดุลลอห์ มะอ์มูน ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงถึงกับทำสงครามต่อกันจนในที่สุด อับดุลลอห์ อัลมะอ์มูน ได้รับชัยชนะ และสังหารอามีนอย่างเหี้ยมโหด ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ท่านอิมามได้ทำการสั่งสอนผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบรรดาชีอะฮ์ของท่านที่ รับรู้ถึงความเชื่อความศรัทธาที่ถูกต้องของอิสลาม ตลอดจนอรรถาธิบายหลักการต่างๆ ของศาสนาอิสลามให้ผู้คนในยุคนั้นได้รับทราบ


ท่านอิมาม อะลี อัรริฏอ (อ) ถูกลอบสังหารด้วยการวางยาพิษ ผู้อยู่เบื้องหลังการลอบวางยาพิษคือ อัลมะอ์มูน โดยเสียชีวิตในหนทางของพระผู้เป็นเจ้า (ชะฮีด) ในปีฮิจเราะห์ที่ 203 ร่างของท่านถูกฝังอยู่ในเมืองมัชฮัด ประเทศอิหร่าน ในปัจจุบัน
ขอขอบคุณเว็บไซต์ อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม