เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

อะฮ์ลุลบัยต์ในอัลกุรอาน ตอนที่ 2

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

 

โองการที่ 23 ซูเราะฮ์ อัชชูรอ กล่าวถึง สิทธิของความรักที่มวลมนุษย์ต้องมอบให้กับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ทายาทชั้นใกล้ชิด (กุรบา) ของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ตามบัญชาของอัลลอฮ์

 

 โองการที่ 23 ซูเราะฮ์ อัชชูรอ กล่าวถึง สิทธิของความรักที่มวลมนุษย์ต้องมอบให้กับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) ทายาทชั้นใกล้ชิด (กุรบา) ของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ตามบัญชาของอัลลอฮ์ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่ท่านได้ขอจากอัลลอฮ์ (ซบ.) เพื่อเป็นรางวัลในการประกาศสารธรรมของพระองค์นั้นคือ ความรักที่มีต่อทายาทชั้นใกล้ชิด หมายถึงเฉพาะความรักที่มีต่อทายาทของท่านศาสดาเท่านั้นที่สามารถเป็นรางวัลตอบแทนการงานที่ยิ่งใหญ่ของท่านศาสดาได้ ความว่า

 


قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

 

“จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด ฉันมิได้ขอรางวัลตอบแทนใด ๆ เพื่อการนี้ เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติที่ใกล้ชิด”
มีความเห็นพร้องตรงกันทั้งซุนนี และชีอะฮ์ว่า โองการดังกล่าวได้ประทานลงมาให้กับอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.)

 

 

 ท่านอะฮ์หมัด บิน ฮัมบัล ได้บันทึกไว้ในมะนากิบ  ท่านฮาฟิซ อิบนิมุนซัร ฮาฟิซ อิบนิ อะบีฮาตัม  ฮาฟิซ ฏ็อบรอนี  ฮาฟิซ อิบนิมุรดะวียะฮ์ วาฮิดี มุฟัซซิร ษะอ์ละบี มุฟัซซิร ฮาฟิซ อิบรอฮีม บักวา มุฟัซซิร และฟะกีฮ์ อิบนุลมะฆอซิลี ได้รายงานจากท่านอิบนุอับบาสว่า


لما نزلت هذه الآية قِيل يارسول اللّه من قرابتك هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّتهم فقال:على وفاطمة وابناهما

 
 

“เมื่อโองการดังกล่าวได้ถูกประทานลงมา ได้มีผู้ถามท่านศาสดาว่า ใครกันหรือทายาทชั้นใกล้ชิดของท่านที่เป็นวาญิบที่พวกเราต้องรักพวกเขา? ท่านตอบว่า อะลี ฟาฏิมะฮ์ และบุตรทั้งสองของเขา”

 

ท่านมุฮิบบุดดีน ฏ็อบรีย์ ได้บันทึกไว้ใน ซะคออิร ซะมัคชะรี ในกัชชาฟ ฮัมวีนี ในฟะรออิด  นิชาบูรี ในตับซีรของท่าน  อิบนุฏ็อลฮะฮ์ ชาฟิอี ในมะฏอลิบุซซุอูล รอซี ในตับซีรของท่าน อะบูซะอีด อบูหัยยาน และนะซะฟีได้บันทึกไว้ในตัฟซีรของท่าน  ฮาฟิซ ฮัยษัมมี ในมัจมะอ์  อิบนุ ศอบบาฆ มาลิกี ในฟุศูล  และฮาฟิซ กันญี ในกิฟายะตุฏฏอลิบ ได้รายงานริวายะฮ์ข้างต้นไว้เช่นกัน


ท่านกิซฏอลานี ได้บันทึกไว้ใน อัลมะวาฮิบุลละดุนนียะฮ์ว่า

 

 

اَلْزَم اللّه مودّة قُرباه كافةَ بَريّته وفرض مجبّة جُمله اهل بيته المعظّم وذُرّيته فقال تعالى: قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى

 

"อัลลอฮ์ ทรงกำหนดให้ความรักที่มีต่อทายาทชั้นใกล้ชิดของท่านศาสดาเป็นวาญิบสำหรับทุกคน ซึ่งการเป็นวาญิบในการรักอะฮ์ลุลบัยต์ผู้ทรงเกียรตินั้นทรงตรัสว่า จงกล่าวเถิด มุฮัมมัด ฉันมิได้ขอรางวัลตอบแทนใดๆ เพื่อการนี้ เว้นแต่เพื่อความรักใคร่ในเครือญาติที่ใกล้ชิด”

 

ริวายะฮ์ดังกล่าว ท่านซัรกอนีย์ ได้บันทึกไว้ใน ชัรฮุลมะวาฮิบ  อิบนุฮะญัร ในศอวาอิก  ซุยูฏีย์ ในอะฮ์ยาอุลมัยยิต  อิตติฮาด กับ ชับลันญี ในนูรุลอับศอรฺ และท่านศอบบาน ได้บันทึกไว้ใน อัซอาฟุลรอฆิบีน


ท่านฮาฟิซ อะบูอับดิลลาฮ์ มุลลา ได้บันทึกไว้ในหนังประวัติศาสตร์ของท่านว่า

 

انّ رسول اللّه قال:انّ الله جعل اجرى عليكم المودة في اهل بيتي وانّي سائلكم غداعنهم


ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮ์ได้กำหนดรางวัล (ในการเผยแพร่สาส์นของฉัน) ไว้กับพวกท่านอันได้แก่ความรักที่มีต่ออะฮ์ลุลบัยต์ของฉัน ซึ่งฉันจะถามพวกท่านเกี่ยวกับพวกเขาวันพรุ่งนี้ (วันกิยามะฮ์)”

 

หมายถึง วันกิยามะฮ์ ประชาชาติของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ทั้งหมดต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

โปรดอ่านตอนต่อไป

 

อะฮ์ลุลบัยต์ในอัลกุรอาน ตอนที่ 1

 

ขอขอบคุณ เว็บไซต์ทีวีชีอะฮ์

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม