เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ต้องการให้บันทึกอะไรก่อนจากโลกนี้ไป ตอนที่ 8

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ต้องการให้บันทึกอะไรก่อนจากโลกนี้ไป ตอนที่ 8

 

ประเด็นที่ท่านนบี(ศ็อลฯ)สั่งให้นำกระดาษมาบันทึก เพื่อ


لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا
 

พวกท่านจะได้ไม่หลงทางตลอดกาล

 

คำถาม สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัด(ศ็อลฯ)ต้องการให้บันทึกคืออะไร?

 

อุละมาอ์ซุนนี ได้ให้ข้อสรุป ความเป็นไปได้ในเรื่องนี้ไว้สองทัศนะ


1.นบีต้องการให้บันทึกรายชื่อผู้ปกครอง(คอลีฟะฮ์)หลังจากท่าน


2.นบีต้องการให้บันทึกฮุกุมชัรอี(บัญญัติสำคัญ)เพื่อขจัดความขัดแย้งหลังจากท่าน

 


หลักฐานยืนยันมีบันทึกในตำราซุนนีดังต่อไปนี้

 

1.อิบนุเญาซีย์ ตายฮ.ศ. 597 ได้อธิบายว่า


اخْتلف الْعلمَاء فِي الَّذِي أَرَادَ أَن يكْتب لَهُم على وَجْهَيْن
 

อุละมาอ์(บรรดานักวิชาการ)ได้มีความเห็นขัดแย้งกันในสิ่งที่ท่านนบีต้องการให้บันทึกแก่พวกเขาออกเป็น 2 ทัศนะคือ


أَحدهمَا: أَنه أَرَادَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى الْخَلِيفَة بعده. وَالثَّانِي: أَن يكْتب كتابا فِي الْأَحْكَام يَرْتَفِع مَعَه الْخلاف، وَالْأولُ أظهر
 

ทัศนะที่ 1 นบีต้องการระบุชื่อคอลีฟะฮ์หลังจากท่าน


ทัศนะที่ 2 นบีต้องการบันทึกฮุก่มชัรอีเพื่อขจัดความขัดแย้งออกไป


และทัศนะที่ 1 ชัดเจนที่สุด (หมายถึงมีน้ำหนักมากกว่าทัศนะที่ 2)


ที่มา หนังสือ กัชฟุล มุชกิล มิน ฮะดีษ อัซซอฮีฮัยนิ เล่ม 2 หน้า 314 ฮะดีษที่ 817

 


โปรดติดตามอ่านต่อไป

บทความโดย เชคญะวาด สว่างวรรณ

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม