เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

คุณลักษณะบรรดาผู้ยำเกรง ประการที่ 13

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

คุณลักษณะบรรดาผู้ยำเกรง ประการที่ 13


อิมามอะลี (อ) กล่าวว่า


وَأَجَسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ
 

“ ร่างกายของพวกเขานั้นผอมบาง”


คือ เป็นคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความแข็งแรงของร่างกายว่าต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะให้มีพละกำลังสามารถที่จะต่อสู้กับใครก็ได้ พละกำลังไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา ดังนั้นร่างกายของเขาอาจจะดูบอบบางไม่แข็งแรงแต่จิตใจของเขาเข้มแข็งยิ่งใหญ่กว่าคนแข็งแรงร่างกายใหญ่โต บางครั้งร่างกายของเขาอาจจะผลักใครล้มก็ไม่ได้ แต่จิตใจของเขายิ่งกว่าภูผา บุคคลที่ดำเนินชีวิตแบบนี้เขาไม่เคยคิดที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายของตนเพื่อที่จะไปกดขี่รังแกขมแหงใคร


ซึ่งนี่ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่ง


สำหรับคุณลักษณะนี้สิ่งที่ต้องการเน้นคือ ความแข็งแรงของจิตใจที่มีเหนือร่างกาย

 

ที่มา หนังสือ ซีฟัต อัลมุตตะกีน คุณลักษณะของผู้ยำเกรง


โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม