เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

คุณลักษณะของบรรดาผู้ยำเกรง ประการที่ 14

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

คุณลักษณะของบรรดาผู้ยำเกรง ประการที่ 14


อิมามอะลี (อ.) กล่าวว่า


وَ حاجَاتُهُمْ خَفِیفَة‌ٌ
 

“ และความต้องการของพวกเขานั้นเบาบาง(ไม่หนัก)”


ซึ่งในความหมายนี้มีอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือ

1. แผ่วเบา คือ เขาไม่ได้เอะอะโวยวายอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเขา


2.ความต้องการของเขาในโลกนี้นั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไร กล่าวคือ เขามีจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิต มีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งประสงค์ ซึ่งมนุษย์บางคนอาจจะมีความปรารถนาที่แตกต่างกัน บางคนอยู่ในโลกนี้ความปรารถนาของเขาคือ อยากจะขับรถดีดีราคาหลายสิบล้านซักคัน หรือบางคนขอให้ได้มีเงินในธนาคารหลายร้อยล้าน หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งบางคนที่มีความต้องการมากคือ มีหมื่นจะเอาแสน มีแสนจะเอาล้าน บางครั้งคนมีหมื่นล้านก็จะต้องโกงให้ได้ซึ่งพวกนี้มีความต้องการไม่สิ้นสุด มีรถหนึ่งคันจะเอาสี่คัน มีสี่คันจะเอาสี่สิบคัน อย่างนี้หมายความว่าเป็นการใช้ชีวิตที่มีความอยากความต้องการมาก


ดังนั้นจะต้องดิ้นรนขวนขวายซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้มาอย่างง่ายดายก็จำเป็นที่จะต้องโกง จำเป็นที่จะต้องใช้เล่ห์เหลี่ยม จำเป็นที่จะต้องกดขี่ จำเป็นจะต้องไร้ซึ่งความเมตตาในบางกรณีนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากเหตุอันนี้ มนุษย์มีความต้องการที่มากจนเกินไป มนุษย์อยากจะมีทุกอย่างในโลกนี้แต่บรรดามุตตะกีน บรรดาผู้ที่มีคุณธรรมนั้นอิมามอะลี(อ.) กล่าวว่า “ ความต้องการของเขา เขาดำเนินชีวิตในโลกนี้นั้น เบา ไม่มีอะไรเป็นหลักที่หนัก”


ก็เหมือนกับการดำเนินชีวิตของบรรดาศาสดาต่างๆซึ่งถ้าเรามาดูในตัวอย่างของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ตลอดชีวิตของท่านท่านไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นถ้าเราศึกษาดูจะเห็นว่ามีอยู่หลายครั้งที่ท่านได้รับบริจาคเงินทองอย่างมากมาย ท่านก็จะบริจาคจนหมดไปอย่างรวดเร็ว มีอยู่บางครั้งท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ็อลฯ) กล่าวว่า


“ ถ้าฉันได้รับบริจาคมาเป็นทองเท่ากับภูเขาอุฮุด (ภูเขาอุฮุดเป็นภูเขาที่ใหญ่ลูกหนึ่งในประเทศซาอุดิอาระเบีย) ฉันก็จะแจกมันให้หมดก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกดิน”


คือ จะแจกให้หมดจะไม่เหลือเก็บเอาไว้จนกระทั่งมีบางรายงานกล่าวว่า


ในวันที่ท่านเสียชีวิตนั้นมีอาหารเหลืออยู่ในครัวเพียงสองกำมือหรือบรรดาลูกหลานของท่านมีเสื้อผ้าใส่แค่เพียง 1-2 ชุด


ตรงนี้ต้องการจะอธิบายว่าความต้องการของเขานั้นเบา คือ เขาอยู่อย่างแผ่วเบาในโลกนี้ มีเสื้อสองถึงสามตัว เขาก็อยู่ได้ มีมากกว่านั้นก็ไม่มีปัญหา มีน้อยกว่านั้นก็ไม่มีปัญหา เขาไม่ได้ยึดติดว่าอยู่บนโลกนี้จะต้องมีให้มาก ดังนั้น คนที่มีคุณธรรมนั้นสามารถสรุปง่ายๆ คือการใช้ชีวิตที่สันโดษไม่ได้ยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดในโลกนี้ ไม่ได้มีความต้องการอะไร อย่างมากมายว่าจะต้องมีอย่างนั้น จะต้องมีอย่างนี้ เขาจะต้องมีโฉนดที่ดิน 100 ใบ อยู่ในตู้ที่ดินตรงนั้นฉันจะต้องได้สิ่งเหล่านี้ ความต้องการเหล่านี้ไม่มีอยู่ในคุณลักษณะของมุตตะกีนหรือคนที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริง

 

ที่มา หนังสือ ซีฟัต อัลมุตตะกีน คุณลักษณะของผู้ยำเกรง


โดย ฮุจญะตุลอิสลาม ซัยยิดสุไลมาน ฮูซัยนี

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม