เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ประวัติโดยสังเขปของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) ตอนที่ 1

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ประวัติโดยสังเขปของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) ตอนที่ 1

 

1. การถือกำเนิด

 

นักประวัติศาสตร์อิสลลามได้บันทึกไว้ว่า วันหนึ่ง มุฮัมมัด ศาสนทูตแห่งพระองค์ นั่งอยู่บนผืนดิน ญิบรออีลได้ลงมาแล้วกล่าวว่า โอ้มุฮัมมัด เอกองค์อัลลอฮ์ได้ฝากสลามมายังท่านและมีบัญชาให้ท่านออกห่างจากคอดียะฮ์เป็นเวลา40วันและจงมุ่งมั่นในการทำอิบาดะฮ์ ท่านศาสดาก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยการออกห่างจากท่านหญิงคอดียะฮ์เป็นเวลา 40 วัน

 

ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านมุ่งมั่นในการทำอิบาดะฮ์โดยการนมาซ และถือศีลอดในตอนกลางวัน เมื่อครบ 40 วัน ญิบรออีลได้ลงมาหาท่านศาสดาอีกครั้งพร้อมได้นำอาหารลงมาจากสวรรค์แล้วกล่าวว่าโอ้ มุฮัมมัด อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรได้ฝากสลามมายังท่านและสั่งให้ท่านรับประทานอาหารสวรรค์นี้ ท่านศาสดาก็ได้ละศีลอดด้วยอาหารแห่งจิตวิญาณจากสรวงสวรรค์นั้นในขณะที่ท่านจะลุกไปทำการนมาซ ญิบรออีลก็ได้ลงมาอีก แล้วกล่าวว่า โอ้ศาสนทูตแห่งพระเจ้า ในค่ำคืนนี้ท่านไม่จำเป็นต้องทำอิบาดะฮ์ที่เป็นมุสตะฮับหรอก แต่ให้เจ้าจงมุ่งไปที่บ้านของคอดียะฮ์ เพราะว่าในค่ำคืนนี้พระองค์ทรงประสงค์ที่จะประทานบุตรที่สะอาดและบริสุทธิ์ผ่านไขสันหลังของท่าน


จากค่ำคืนนั้น รัศมีของฟาฏิมะฮ์ อัซซะรอฮ์ ผ่านจากไขสันหลังบิดาของท่านไปสู่ครรภ์มารดา และร่องรอยของการตั้งครรภ์ก็ได้ปรากฏขึ้น และท่านหญิงคอดียะฮ์ก็ได้หลุดพ้นจากความโดดเดี่ยว และทุกข์โศกที่ต้องอยู่เพียงลำพัง ในบ่อยครั้งที่ท่านศาสนทูตแห่งพระเจ้าเดินผ่านท่านหญิงคอดียะฮ์ในขณะที่นางตั้งครรภ์อยู่ และสังเกตุเห็นนางกำลังคุยอยู่กับใครบางคน เมื่อท่านถามนางได้รับคำตอบว่า กำลังคุยอยู่กับลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ ใช่แล้ว ฟาฏิมะฮ์ คือ ผู้ที่ทำให้มารดาได้หลุดพ้นจากความโดดเดี่ยว และทุกข์โศกที่ต้องอยู่เพียงลำพัง

 

บทความโดย เอกภาพ ชัยศิริ


 

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม