เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ประวัติโดยสังเขปของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) ตอนที่ 3

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ประวัติโดยสังเขปของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) ตอนที่ 3

 

3. การสมรสของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์


เมื่อฟาฏิมะฮ์ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ และถึงเวลาที่ท่านจะได้ออกเรือนมีสามี ก็ได้มีสาวกของท่านศาสดาเป็นจำนวนมากแวะเวียนมาสู่ขอในจำนวนบุคคลเหล่านั้น ได้แก่อบูบักรและอุมัร ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้ตอบปฏิเสธผู้มาสู่ขอทั้งสองว่า “ฉันเองก็กำลังรอคอยพระบัญชาเกี่ยวกับเรื่องของนางจากอัลวะฮ์ยู อยู่”


ญิบรออีลได้ลงมาบอกข่าวแก่ท่านว่า อัลลอฮ์ทรงจัดการสมรสให้นางกับอาลีแล้ว ด้วยเหตุนี้ เมื่ออะลีได้เดินเข้ามาหา ทั้งๆที่มีความละอายเพื่อจะมาสู่ขอท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ) ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) จึงเข้าไปถามท่านหญิงฟาฏิมะฮ์เพื่อขอทราบความเห็นของนาง โดยกล่าวกับนางว่า “โอ้ฟาฏิมะฮ์ แท้จริงอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ ซึ่งเธอก็รู้จักเขาดีในฐานะเครือญาติ อีกทั้งในความเป็นผู้มีเกียรติ และการนับถืออิสลามของเขา แท้จริงพ่อได้วิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลว่า ให้พระองค์จัดการสมรสเธอกับผู้ที่ดีที่สุดสักคนหนึ่ง ที่มีความรักในพระองค์มากกว่าผู้คนทั้งหลาย บัดนี้อะลีได้สู่ขอเธอแล้ว เธอจะมีความคิดเห็นอย่างไร? ฟาฏิมะฮ์นิ่งเงียบ ก้มหน้ามองพื้นด้วยความอาย ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)จึงกล่าวว่า “อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกร การนิ่งเงียบของนาง ย่อมหมายถึงความพึงพอใจของนาง นั่นเอง”

 

บทความโดย เอกภาพ ชัยศิริ

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม