เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ประวัติโดยสังเขปของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) ตอนที่ 4

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ประวัติโดยสังเขปของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ(อ) ตอนที่ 4

 

 

4. พิธีสมรส

 

ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้จับมือท่านอะลี(อ) แล้วกล่าวว่า “ลุกขึ้นเถิด ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ และจงกล่าวเถิดว่า โดยบารมีแห่งอัลลอฮ์โดยประสงค์ของอัลลอฮ์ ไม่มีพลังอำนาจใดๆนอกจากโดยการอนุมัติของอัลลอฮ์ ข้าขอมอบกายถวายตนแด่อัลลอฮ์” หลังจากนั้นท่านก็ได้นำอะลี (อ) เข้าไปนั่งเคียงข้างกับท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ แล้วกล่าวว่า

 

اللّهُمَّ هذِهِ ابنَتي وأحَبُّ الخَلقِ إلَی، اللّهُمَّ وهذا أخي وأحَبُّ الخَلقِ إلَی، اللّهُمَّ [اجعَلهُ] لَك وَلِیا، وبِك حَفِیا، وبارِك لَهُ فی أهلِهِ

 

“โอ้พระเจ้า นี่คือบุตรีของข้า และนี่คือพี่น้องของข้า เขาทั้งสองเป็นบุคคลที่ข้ารักยิ่งที่สุดในหมู่สิ่งถูกสร้างทั้งหลาย โปรดทำให้เขา(อะลี)เป็น “วะลี” และโปรดบันดาลให้รากฐานแห่งความรักของบุคคลทั้งสองเป็นสิ่งมั่นคงด้วยเถิด และโปรดประทานและความจำเริญให้แก่เชื้อสายวงศ์วานของเขาทั้งสอง และทรงบันดาลให้เขาทั้งสองได้รับการปกป้องจากพระองค์ด้วยเถิด แท้จริง ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองให้เขาทั้งสองและเชื้อสายของเขาทั้งสองรอดพ้นจากมารร้ายที่ถูกสาปแช่ง”

 

หลังจากนั้น ท่านก็ได้จูบทั้งสองเพื่อแสดงความยินดี แล้วกล่าวว่า “โอ้อะลี ภรรยาที่ประเสริฐที่สุดนั้น คือภรรยาของเจ้า” และได้กล่าวแก่ฟาฏิมะฮ์ว่า “โอ้ฟาฏิมะฮ์ สามีที่ประเสริฐสุดนั้น ได้แก่สามีของเจ้า” ท่ามกลางความยินดีของบรรดาสตรีชาวมุฮาญิรีน ชาวอันศอร และตระกูลบนีฮาชิม ครอบครัวตัวอย่างอันบริสุทธิ์ก็ได้เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสาตร์จนเป็นแหล่งกำเนิด “อะฮ์ลุลบัยต์” ซึ่งอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะขจัดมลทินให้พ้นจากพวกเขา และทรงชำระขัดเกลาพวกเขาให้สะอาดบริสุทธิ์


พิธีสมรสอันเรียบง่าย ตามหลักการอันสูงส่งของอิสลามก็ได้ผ่านพ้นไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งๆที่อาลีไม่มีทรัพย์สินอื่นใดๆ อยู่ในครอบครองเลย นอกจากดาบและเสื้อเกราะเพียงตัวเดียว เขาต้องการที่จะขายดาบแต่ท่านศาสดาได้ห้ามไว้ เพราะอิสลามอยู่ในภาวะที่จำเป็นต้องอาศัยดาบของอะลี แต่ท่านตกลงให้เขาขายเสื้อเกราะ ดังนั้น ท่านอะลี (อ) จึงนำไปขายแล้วเอาเงินจำนวนนั้นมามอบให้แก่ท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

 

ท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ได้สั่งให้ซื้อสิ่งของที่ดีแต่เรียบง่าย มาใช้ตามความจำเป็นของครอบครัวใหม่ เรือนหอของอาลีก็นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกปลูกสร้างขึ้นมาอย่างง่ายๆโดยได้สร้างห้องขึ้นหนึ่งห้อง เชื่อมติดกับผนังของมัสยิดนบี (ศ็อลฯ) อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น ที่ทรงรู้ซึ้งถึงระดับของความรักที่ผูกพันในหัวใจของผู้บริสุทธิ์ทั้งสอง นั่นคือหัวใจของอะลี(อ)กับหัวใจของฟาฏิมะฮ์ (อ) ทั้งนี้ก็เพราะความรักของคนทั้งสองมีเพื่ออัลลอฮ์และอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์นั้นมีความตระหนักดีถึงงานเสียสละและการต่อสู้ของอะลีที่มีเพื่ออิสลาม และคำสอนของบิดาผู้ยิ่งใหญ่ของท่านเอง

 

บทความโดย เอกภาพ ชัยศิริ

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม