เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ความสมถะของอิมามมูซา อัลกาซิม (อ.)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

 ความสมถะของอิมามมูซา อัลกาซิม (อ.)

 

อิมามมูซา อัลกาซิม (อ.) เป็นแบบอย่างในด้านความสมถะและความเพียรในการเคารพภักดี ท่านจะซูญูดต่ออัลลอฮ์เป็นเวลานานๆด้วยความซาบซึ้งถึงความหมายแห่งการเคารพภักดีต่อผู้สร้างผู้ทรงอำนาจสูงสุด

 

  ในเวลาที่คนเราเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของตน เขาจะรู้สึกว่าตนเองเต็มไปด้วยอิสรภาพ เขาจะไม่เกรงกลัวสิ่งใด และไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์ มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของอิมามกาซิม (อ.) ในการต่อสู้กับความอธรรม กล่าวคือท่านจะไม่ระย่อต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ แม้ว่าจะถูกขังคุกด้วยความไม่เป็นธรรมก็ตาม ยิ่งกว่านั้นอิมามกาซิม (อ.) ยังขอบพระคุณต่ออัลลฮ์เสียอีกที่ต้องถูกขังคุก เพราะถือว่านี่คือความโปรดปรานอย่างหนึ่งเพราะท่านจะได้ใช้เวลาในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ได้อย่างเต็มที่

 

 แน่นอน ท่าทีของอิมามกาซิม (อ.)ได้สร้างความงุนงงให้กับบรรดาศัตรู ผู้คุมขังบางคนถึงกับร้องไห้ต่อหน้าและขออภัยโทษต่อท่าน

 

 ความหิวโหยก็ดี การถูกพันธนาการก็ดี อีกทั้งความอธรรมในคุกก็ดีไม่มีผลตามเป้าหมายของผู้ประสงค์ร้ายต่ออิมามกาซิม (อ.) แต่ประการใด คอลีฟะฮ์ฮารูน อัร รอชีด พยายามทุกวิถีทางเพื่อต้องการจะเห็นอิมามกาซิม (อ.) ยอมจำนน จนกระทั่งว่าวันหนึ่งเขาได้ส่งสตรีรูปงามนางหนึ่งเข้าไปหาท่าน เพื่อเย้ายวนอิมามกาซิม (อ.) ให้หลงเสน่ห์ แต่แล้วนางต้องกลับมาในสภาพของคนถูกอบรมสั่งสอนโดยวิญญาณแห่งคุณธรรมของอิสลาม กล่าวคือนางเลิกประพฤติตัวในทางที่เหลวไหล และลุ่มหลงมัวเมาสนใจแต่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ ขอดุอาอ์และทำนมาซ

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม