เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

มาทำความรู้จักสุสานอัลบะเกียะอ์ กัน

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

มาทำความรู้จักสุสานอัลบะเกียะอ์ กัน

 

เนื่องในวันที่่ 8 เดือนเชาวาล ปีฮิจเราะฮ์ศักราชที่ 1344 ตรงวันที่สุสานอัลบะเกียะอ์ถูกทำลายโดยกลุ่มวะฮาบีย์ จึงขอนำเสนอสุสานแห่งนี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น จากอดีต จนถึงปัจจุบัน

 

หนึ่งในสถานที่ๆสำคัญในเมืองมะดีนะฮ์ คือ สุสานอัลบะเกียะอ์ เป็นสถานที่ซึ่งมีชื่อว่า “บะกีอุลฆ็อรก็อด”   คำว่า ฆ็อรก็อด เป็นชื่อเรียกต้นไม้ต้นหนึ่งที่ปลูกร่ายล้อมสุสานแห่งนี้มาช้านาน แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ได้มีการบูรณะสุสานใหม่ จึงมีการตัดต้นไม้ชนิดนี้ทิ้งออกไป


สุสานอัลบะเกียะอ์ ก่อนการมาของอิสลาม ถือว่าเป็นสุสานของชาวเมืองยัษริบ และหลังจากอิสลาม จึงกลายเป็นสถานที่ฝังศพ ที่เป็นที่รู้จักอย่างยิ่งในเมืองมะดีนะฮ์  


สุสานอัลบะเกียะอ์ เป็นสถานที่ฝังศพของบรรดาสาวก ตาบิอีน และบรรดาอิมามทั้งสี่จากบรรดาอะฮ์ลุลบัยต์(อ) ด้วยเหตุนี้เอง สถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่เยี่ยมเยียนของผู้แสวงบุญในเมืองมะดีนะฮ์

 
สุสานอัลบะเกียะอ์ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของมัสญิดุนนะบี โดยมีระยะห่างประมาณ 200 เมตร


สุสานอัลบะเกียะอ์ เมื่อ 100 ปีก่อนนั้น ตั้งอยู่ในเขตนอกเมืองมะดีนะฮ์ แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้เข้าอยู่ในเขตในเมืองมะดีนะฮ์ ที่ติดกับถนนทั้งสี่ ซิตตีน อับดุลอะซีซ อะบีซัร และบาบุลอะวาลี


สุสานอัลบะเกียะอ์ ในยุคสมัยของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นสถานที่เยี่ยมเยียนบรรดาผู้ที่เสียชีวิตของท่าน ในบางครั้ง ท่านจะออกจากบ้านของท่านในยามค่ำคืนและใช้เวลาช่วงนั้นในสุสานแห่งนี้ ด้วยการขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า

ณ สถานที่แห่งนั้น แต่ทว่าในปัจจุบัน สุสานแห่งนี้ กลายเป็นความว่างเปล่า มีเพียงก้อนหินที่ปิดปากหลุมฝังศพเท่านั้น ขณะที่ก่อนหน้านี้ สุสานอัลบะเกียะอ์ เป็นสถานที่ฝังศพของบรรดาสาวกผู้ใกล้ชิดท่านศาสดาที่มากกว่า 1000 คน ด้วยกัน แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ไม่เพียงแต่ไม่มีผู้ใดที่รู้จักหลุมฝังศพของบรรดาสาวกของท่านศาสดา พวกเขาทั้งหลายยังถูกลืมเลือนจากความทรงจำอีกด้วย

 

สถานที่ฝังศพของอิมามทั้งสี่ ณ สุสานอัลบะเกียะอ์


 
สุสานอัลบะเกียะอ์ ถูกรู้จักในชื่อ ฮะรอมของบรรดาอิมามทั้งสี่ ซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพของบรรดาอิมามทั้งสี่แห่งวงศ์วานของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) กล่าวคือ อิมามฮะซัน อัลมุจญตะบา อิมามอะลี บินฮุเซน ซัยนุลอาบิดีน

อิมามมุฮัมมัด บินอะลี อัลบากิร และอิมามญะอ์ฟัร บินมุฮัมมัด อัศศอดิก (อ)

 

บรรดาหลุมฝังศพในสุสานอัลบะเกียะอ์


สุสานอัลบะเกียะอ์ ยังมีหลุมฝังศพของท่านอับบาส บินอับดุลมุฏฏอลิบ ลุงของท่านศาสดามุฮัมมัด และหลุมฝังศพของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บินติอะซัด มารดาของท่านอิมามอะลี  และคาดว่าในสุสานแห่งนี้ ยังมีหลุมฝังศพของท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ บุตรีของท่านศาสดามุฮัมมัด อีกด้วย


หลุมฝังศพของบรรดาภริยาของท่านศาสดา  ท่านหญิงศอฟียะฮ์และท่านหญิงอาติกะฮ์ ป้าของท่านศาสดา


ท่านหญิงฮะลีมะฮ์ ซะอ์ดียะฮ์ แม่นมของท่านศาสดา


ท่านอะกีล บิน อะบูฏอลิบ อับดุลลอฮ์ บินญะอ์ฟัร สามีของท่านหญิงซัยนับ อัลกุบรอ


 ท่านอิสมาอีล บุตรชายของท่านอิมามญะอ์ฟัร


 ท่านหญิงอุมมุลบะนีน มารดาของท่านอะบุลฟัฎล์ อับบาส


ท่านอุษมาน บิน มัซอูน และซุฟยาน บินอัลฮาริษ บินอับดุลมุฏฏอลิบ


หลุมฝังศพของบรรดาชะฮีดในสงครามอุฮูด และเหตุการณ์อัลฮิรเราะฮ์


หลุมฝังศพของบรรดาลูกหลาน และผู้ที่มีเชื้อสายจากท่านศาสดามุฮัมมัด และบรรดาสาวกทั้งหลายบางคน


หลุมฝังศพของบรรดานักรายงานฮะดีษ บรรดานักวิชาการ และบรรดานักกอรี ผู้ที่มีชื่อเสียงในยุคแรกอิสลาม จนถึงปัจจุบัน


แปลและเรียบเรียงโดย อะบูอะลี

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม