เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ท่านหญิงซัยนับกับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

 

ท่านหญิงซัยนับกับการอรรถาธิบายอัลกุรอาน

 

 


หนึ่งปี ภายหลังจากที่ท่านอิมามอะลี(อ.)ได้มาพำนักอยู่ในเมืองกูฟะฮ์ บรรดาสตรีและหญิงสาวผู้ใฝ่ในความรู้ ได้เขียนจดหมายถึงท่านอิมาม(อ.)ซึ่งมีใจความว่า : พวกเราได้ยินมาว่าบุตรีของท่าน คือท่านหญิงซัยนับ(อ.) นั้นเป็นผู้มีความรอบรู้และมีความประเสริฐที่เพียบพร้อมสมบูรณ์เหมือนดังท่านหญิงฟาฏิมะฮ์(อ.)ผู้มารดาของนางหากท่านอนุญาติ ในช่วงเช้าของวันอีดหนึ่ง พวกเราจะมาพบนางเพื่อพวกเราจะได้รับประโยชน์จากความรู้ของนาง


ท่านอิมามอาลี(อ.)จึงได้อนุญาตให้ท่านหญิงซัยนับ(อ.)บุตรีผู้ทรงความรู้ของท่านได้จัดการเรียนการสอนให้บรรดาสตรีมุสลิมของเมืองกูฟะฮ์ และตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวคำสอนของศาสนาแก่บุคคลเหล่านั้น ท่านหญิงซัยนับ(อ.)เองก็พร้อมตอบรับในภารกิจดังกล่าว ภายหลังจากได้มีการพบปะพูดคุยกันในเบื้องต้นแล้ว ท่านหญิงซัยนับจึงได้ตัดสินใจจัดการเรียนการสอนตัฟซีร(การอรรถาธิบาย)คัมภีร์อัลกุรอานแก่พวกนาง พร้อมกับมีการตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ ทางศาสนา (1)


ในวันหนึ่งในขณะที่ท่านหญิงซัยนับ(อ.)กำลังอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอานให้แก่บรรดาสตรีชาวกูฟะฮ์อยู่นั้น ท่านอะมีรุลมุอ์มินีน(อง)ได้เข้ามาในที่ชุมนุมนั้นเพื่อที่จะตรวจตราและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของบุตรีของตนอย่างใกล้ชิด ในวันนั้นท่านหญิงซัยนับ(อ.)กำลังอรรถาธิบายฮุรูฟมุก็อฏฏออะฮ์«کهیعص‏»  อยู่ เมื่อท่านอิมามอะลี(อ.)ได้เห็นสิ่งดังกล่าว ท่านได้ชี้ให้เห็นถึงการอรรถาธิบายอีกอย่างหนึ่งของฮุรูฟ(อักษร)เหล่านี้ โดยได้กล่าวว่า : โอ้ลูกสาวของพ่อ! อักษร(ฮุรูฟ)เหล่านี้เป็นรหัสลับเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเจ้าผู้เป็นเชื้อสายของท่านศาสดา(ซ็อลฯ)  ต่อจากนั้น ท่านอิมามอะลี(อ.)ก็ได้เล่าเหตุการณ์อันเป็นโศกนาฏกรรมทั้งหมดแห่งกัรบะลาให้ลูกสาวของตนและบรรดาผู้ที่ร่วมในที่นั้นได้รับฟัง ท่านหญิงซัยนับ(อ.)เมื่อได้รับฟังเรื่องราวดังกล่าวก็รู้สึกโศกเศร้าและสะเทือนใจต่อเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นอย่างมาก และได้ร่ำไห้ขึ้นด้วยเสียงดังจนกระทั่งทำให้บรรยากาศของห้องเรียนอัลกุรอานนั้นเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์โศก

 


ที่มา


1-ริยาฮีนุชชะรีอะฮ์ , เล่มที่ 3 , หน้าที่ 57.
 2-คอซออิซุซซัยนะบียฮ์ , หน้าที่ 27.


ขอขอบคุณเว็บไซต์ซอฮิบซะมาน

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม