เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด อัตตะกี ตอนที่ 1

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด อัล ญะวาด อัตตะกี ตอนที่ 1

ข้อมูลโดยย่อ

 

ชื่อ     : มุฮัมมัด

 

ฉายานาม     : อัล ญะวาด และ อัตตะกี

 

สมญานาม       : อบูญะอ์ฟัร

 

ชื่อบิดา       : อิมาม อะลี ริฏอ (อ.)

 

ประสูติ           : ฮ.ศ. 195

 

ชะฮาดะฮ์      : ฮ.ศ. 220 โดยภรรยาของท่านเองเป็นผู้วางยาพิษ ตามคำสั่งของมุอ์ตะซิม

 

สุสาน       : เมืองอัล กาซิมียะฮ์ ประเทศอิรัก

 

 

การประสูติ

 

อิมาม มุฮัมมัด อัลญะวาด อัตตะกี ถือกำเนิด เมื่อ ฮ.ศ. 195 บิดาของท่านคือ อิมาม อะลี อัรริฎอ (อ.) มารดาของท่านคือ “ค็อยซะรอน” ผู้มีตระกูลมาจาก “ครอบครัวของ “มารียะฮ์ อัล กิบฏียะฮ์” ภรรยาคนหนึ่งของท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ในอดีตกาล คนทั้งหลายเรียกขานท่านด้วยฉายานามต่างๆ แต่ที่นิยมเรียกกันอย่างแพร่หลายคือ

อัตตะกี” และ “อัลญะวาด

 

เมื่ออิมาม อัลญะวาด (อ.) มีอายุได้หกปี คอลีฟะฮ์มะอ์มูนจึงเชิญตัวอิมามอะลี อัรริฎอ (อ.) บิดาของท่านให้เดินทางไปยังเมืองมัรว์ ท่านได้ติดตามบิดาไปในขณะที่ยังเป็นเด็ก โดยเวียนรอบ อัล กะอ์บะฮ์ เพื่อเป็นการอำลา และนมาซที่มะกอมอิบรอฮีมเป็นครั้งสุดท้าย

 

ท่านรู้ดีแก่ใจในขณะนั้นว่า บิดาของท่านได้อำลาแผ่นดินของอัลวะห์ยูเป็นครั้งสุดท้าย และบิดาของท่านจะไม่มีโอกาสหวนกลับมาอีกทำให้ท่านมีความโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่ง

 อิมาม อะลี อัรริฎอนั้นได้สั่งเสียกับบรรดามิตรสหายของท่าน ในขณะที่ใกล้จะสิ้นชีวิตว่าให้อิมามอัลญะวาดบุตรชายของท่านเป็นผู้นำ ครั้งนั้นศ็อฟวาน บิน ยะห์ยา ได้ถามอิมามอะลี ริฎอเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งอิมาม ท่านจึงแนะนำว่าให้ปฎิบัติตามอิมาม อัลญะวาด บุตรชายของท่าน

ฝ่ายศ็อฟวาน กล่าวว่า “ได้โปรดเถิดท่าน อายุของท่านผู้นี้เพิ่งได้สามปีเท่านั้น ท่านจะแต่ตั้งเขาให้เป็นอิมามหรือ”

 

อิมาม อะลี อัรริฎอ ตอบว่า “เรื่องนี้ไม่มีอะไรเสียหายหรอก เพราะแม้แต่ท่านนบีอีซาเอง ก็ดำรงตำแหน่งเป็นข้อพิสูจน์ของ อัลลอฮ์ ในขณะที่ท่านมีอายุสามปีเช่นกัน”

 

อิมามมุฮัมมัด อัลญะวาด ขึ้นดำรงตำแหน่งอิมาม ในขณะที่ท่านมีอายุได้ 9 ปี ส่วนลุงของท่านคนหนึ่งชื่อ “อะลี บิน ญะอ์ฟัร” นั้นให้ความนับถือ ต่อท่านอิมามเป็นอย่างสูง ถึงแม้ว่าตนเองจะมีอายุมากกว่าก็ตาม

มีรายงานเล่าว่า วันหนึ่งเมื่ออิมาม มุฮัมมัด อัลญะวาด เดินทางมาถึง มัสยิด อะลี บิน ญะอฟัรลุงของท่านได้ลุกขึ้นจากที่นั่งของตนเอง เพื่อเป็นการให้เกียรติ

 และจุมพิตมือของท่านอิมาม ส่วนอิมามก็ขอร้องว่าให้ท่านนั่งลงเสียก่อน แต่ท่านอะลีปฏิเสธไม่ยอมนั่งก่อนอิมามโดยกล่าวว่า “ท่านต้องการจะให้ฉันนั่งได้อย่างไร ในเมื่อท่านยังยืนอยู่”

อะลี บิน ญะอ์ฟัร ได้แสดงออกให้บรรดผู้คนที่นึกตหนิติเตียนท่านในเรื่องนี้ให้เห็น ด้วยการกล่าวตอบข้อสงสัยของพวกเขาว่า “แน่นอนอัลลอฮ์ทรงมอบหมายตำแหน่งอิมามให้กับเขาแล้ว ดังนั้นจึงถือว่าการให้ความเคารพเชื่อฟังเขาย่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพวกท่าน”

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม