เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

บทเรียนจากอาชูรอถึงอัรบะอีน

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

 

บทเรียนที่เราสมารถได้รับจากเหตุการณ์วันอาชูรอถึงวันอัรบะอีน มีดังต่อไปนี้

 

บทเรียนที่่ 1 ความสำคัญของการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว

 

เหตุการณ์นี้ได้สอนเราไม่ให้ละทิ้งออกจากแนวทางที่ถูกต้อง และไม่ตื่นตระหนกเสียขวัญในขณะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักศาสนา เราต้องรำลึกถึงวันปรโลก และจดจ่อจิตใจอยู่กับผลที่จะตามมาอย่างถาวรในวันปรโลก

 

การมีจิตสำนึกในการส่งเสริม ความดีและยับยั้งความชั่วนี้จะต้องมีอยู่ไม่ว่าศัตรูจะยิ่งใหญ่หรือแข็ง แกร่งเพียงใด และไม่ว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไร แต่จะต้องปฏิบัติไปด้วยความรู้ในหลักการศาสนาว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำภาย ใต้สถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใด

 

บทเรียนที่  2  การตักลีดหรือการปฏิบัติตามผู้รู้ และทำการตัดสินปัญหาศาสนาด้วยตัวเอง

    

เมื่อเราปฏิบัติตามผู้นำและความรู้ของเขาแล้ว เราจะเชื่อฟังคำพูดของเขาโดยไม่มีการคัดค้านหรือลังเลใจ ความสำคัญของการรู้หลักการศาสนาเห็นได้ชัดจากเหตุการณ์เมื่อท่านหญิงซัยนับ(ซ.) ได้ขอคำวินิจฉัยจากอิมามซัยนุลอาบีดีน(อ.) แม้ในขณะที่กระโจมที่พักกำลังถูกเผา

 

 บทเรียนที่ 3 การเลือกคู่ครองและการเลี้ยงดูบุตร

    

เรื่องนี้เห็นได้จาก 2 เหตุการณ์ เหตุการณ์แรก อิมามอะลี (อ.) ได้เลือกท่านหญิงอุมมุลบะนีนมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้มีบุตรอย่างท่านอับบาส(อ.) และเหตุการณ์ที่สอง เมื่ออิมามฮุเซน(อ.) กล่าวแก่บรรดาทหารของยะซีดว่า มันเป็นความผิดของบรรพบุรุษของพวกเขาและการเลี้ยงดูพวกเขามา ซึ่งทำให้พวกเขาเหล่านั้นมาต่อสู้กับท่าน

 

บทเรียนที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา

    

เรื่องราวแห่งกัรบะลาสอนเราว่า ภรรยาคือที่มาของความสงบสุขสำหรับสามี อิมามฮุเซน(อ.) จึงกล่าวว่า 'ฉันไม่ชอบบ้านที่ปราศจากรุบาบ และซะกีนะฮ์' ภรรยาไม่ควรห้ามสามีจากการกระทำหน้าที่ของเขาต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) ดังเช่นที่ท่านหญิงรุบ้าบไม่ได้ห้ามอิมามฮุเซน(อ.) แม้เมื่อท่านจะนำลูกออกไปหาความตาย

    

บางครั้งผู้หญิงทั่วไปถึงขนาดไม่ยอมให้สามีไปทำฮัจญ์หากไม่พาพวกเธอไปด้วย ผู้หญิงควรสนับสนุนและให้กำลังใจสามีในการทำหน้าที่ของเขาต่ออัลลอฮ์(ซ.บ.) และในเรื่องอื่นๆ ด้วย

 

 บทเรียนที่ 5 ความสำคัญของความรู้ เพื่อการดำเนินชีวิตไปตามที่อัลลอฮ์(ซ.บ.) ทรงประสงค์

   

เป้าหมายของการเสียสละของบรรดาอิมาม (อ.) ถูกกล่าวถึงไว้ในซิยารัตอัรบะอีนว่า "ฉันขอปฏิญาณว่า จุดมุ่งหมายทั้งหมดของการสละพลีทุกอย่างคือเพื่อ "รักษาประชาชาติให้พ้นจากความไม่รู้"

 

 บทเรียนที่ 6 ความสำคัญของอิคลาส หรือความบริสุทธิ์ใจ

   

เราต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการทำหน้าที่เพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เท่านั้น โดยไม่มีเจตนาเพื่อการโอ้อวด ความเชื่อในวันปรโลกหรือกิยามัตจะต้องมั่นคงยิ่ง เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถสละพลีความสุขและทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อประโยชน์ สุขถาวรในวันปรโลก

 

 บทเรียนที่ 7 การควบคุมอารมณ์ความรู้สึก

    

เราต้องควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของเราในขณะกระทำสิ่งใดเพื่อความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ห้ามตัวเองจากการแสดงออกถึงความรู้สึกของเรา เพียงแต่ต้องไม่ทำให้การกระทำเพื่อแสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ต้องแปดเปื้อนไป

 

  บทเรียนที่ 8 ความสำคัญของฮิญาบและการสงวนตัวจากผู้ที่ไม่ใช่มะฮ์รอม(ห้ามการแต่งงานด้วย) ทุกคน

  

ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวหรือญาติสนิทที่ไม่ใช่มะฮ์รอม สิ่งนี้เห็นได้จากหลายเหตุการณ์หลังวันอาชูรอ

 

 บทเรียนที่ 9 การไม่หลงระเริงกับสิ่งล่อใจทั้งหลาย

    

อิมามซัยนุลอาบิดีน(อ.) กล่าวว่า ผู้ที่ปฏิบัติตามท่านควรจะหลีกเลี่ยงเสียงเพลงและดนตรี ไม่ควรโกนเครา และไม่ควรเล่นการพนัน หมากรุก หรือดื่มสุรา เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นนิสัยของยะซีด และมันเตือนท่านให้นึกถึงวันที่ยืนอยู่ในท้องพระโรงของวังยะซีด

 

 บทเรียนที่ 10 ความสำคัญของการนมาซ

     

แม้ในขณะที่อยู่ระหว่างการสู้รบ การนมาซก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอ ดังตัวอย่างจากอิมามฮุเซน(อ.) เราต้องให้ความสำคัญการนมาซตรงต่อเวลาและนมาซเป็นหมู่คณะ(ญะมาอัต) อิมามซัยนุลอาบีดีน(อ.) เป็นผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ทั้งชีวิตไปกับการนมาซและขอดุอาอ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านทำการซูญูดอย่างมากมายและยาวนาน จนท่านได้รับฉายานามว่า 'ซัจญาด' (ผู้ดำรงการซูญูด)

 

ขอขอบคุณ เว็บไซต์อะฮ์ลุลบัยต์อะคาเดมี

 

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม