อัตชีวประวัติของอิมามมุฮัมมัด อัลบากิร(อฺ)

อัตชีวประวัติของอิมามมุฮัมมัด อัลบากิร(อฺ)

นามจริงของท่าน คือ

มุฮัมมัด บินอะลี(อฺ)

ปู่ :

อิมาม ฮุเซน อัช-ชะฮีด(อฺ)

บิดา :

อิมามอะลี ซัยนุลอฺาบิดีน(อฺ)

มารดา :

ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ บุตรีของอิมามฮะซัน(อฺ)

 

ท่านอิมามบากิร(อฺ)จึงเป็นคนที่อยู่ในเชื้อสายของตระกูลฮาชิมทั้งสองฝ่าย มีเชื้อสายมาจากท่านอะลี(อฺ) และท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ(อฺ) ทั้งทางฝ่ายบิดาและมารดา นับว่าเป็นบุคคลแรกที่ถือกำเนิดมาสองสายจากบุตรของอิมามฮะซัน(อฺ)และอิมามฮุเซน(อฺ)

 

 

วันประสูติของท่าน

 

ท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร(อฺ)ประสูติ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เดือนรอญับ ฮ.ศ. ๕๗ แต่มีบางรายงานบอกว่า ท่านประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ ๓ เดือนซอฟัร ในปีเดียวกัน

 

บุคลิกภาพของท่าน

 

ท่านอิมาม(อฺ)มีส่วนละม้ายคล้ายท่านศาสดามุฮัมมัด(ศ)มากที่สุด ด้วยเหตุนี้ท่าน(อฺ)จึงได้ฉายานามว่า ‘ชะบีฮฺ’ (คล้ายคลึงท่านศาสดา (ศ็อลฯ))

ท่านอิมาม (อฺ) เป็นคนที่มีเรือนร่างสมส่วน ผิวพรรณดี เส้นผมสลวย สวยงามทอดรับกับเรือนร่างที่บึกบึน มีสุรเสียงไพเราะเพราะพริ้ง และมีศีรษะที่ได้สัดส่วนงดงาม

ท่านอิมาม(อฺ)ได้ใช้ชีวิตอยู่กับท่านอิมามฮุเซน(อฺ)ผู้เป็นปู่เป็นเวลาถึง ๔ ปี และได้เห็นเหตุการณ์การนองเลือดในกัรบะลาอ์

 

 

สมญานามของท่าน คือ

 

อะบูญะอฺฟัร

 

ฉายานามของท่าน คือ

 

อัล-บากิร

อัช-ชากิรุลิลลาฮฺ

อัล-อามีน

อัล-ฮาดี

และอัช-ชะบีฮฺ

 

ลายสลักบนแหวนของท่าน

 

อัลอิซซะตุ ลิลลาฮ์ ความว่า “เกียรติยศทั้งมวลเป็นของอัลลอฮฺ”

 

ภรรยาที่ปรากฏชื่อเสียงของท่าน

 

ท่านหญิงอุมมุฟัรวะฮฺ บินติ กฺอซิม บินมุฮัมมัด บินอะบีบักรฺ

ท่านหญิงอุมมุฮะกีม บินติอะซัด บินมุฆีเราะฮฺ อัษ-ษะกอฟียะฮฺ

 

บุตรชายของท่าน

 

อิมามญะอฺฟัร อัศ-ศอดิก(อฺ)

อับดุลลอฮฺ

อิบรอฮีม

อุบัยดิลลาฮฺ

และอะลี

 

บุตรีของท่าน

 

ซัยนับ

อุมมุซะละมะฮฺ

 

กวีเอกในสมัยของท่าน(อฺ)

 

กะษีรอิซซะฮฺ

อัล-กุมีต

อัล-วะริด อะซะดี(น้องชายของกุมีต)

และซัยยิด อัล-ฮุมัยรี

 

 

 

คนรับใช้คนสนิทของท่าน

 

ญาบิร อัล-ญุอฺฟี

 

วิชาความรู้และคำสอนของท่าน

 

เป็นวิชาการที่ได้แพร่หลายไปทั่วโลก จนกระทั่งท่านญาบิร อัล-ญุอฺฟี(ร.ฏ.)ได้เคยกล่าวไว้ว่า :

“ท่านอะบูญะอฺฟัรนั้นได้สอนฮะดีษต่างๆให้แก่ข้าพเจ้าถึง ๗๐,๐๐๐ ฮะดีษ”

และท่านมุฮัมมัด บินมุสลิม(ร.ฎ.)ก็ได้กล่าวไว้ว่า

“ข้าพเจ้าได้ศึกษาฮะดีษจำนวน ๓๐,๐๐๐ ฮะดีษจากท่าน (อฺ)”

หนังสือที่ท่าน(อฺ)รวบรวมไว้มีหลายเล่ม เช่น หนังสือตัฟซีร ดังที่ท่าน อิบนุ อัน-นะดีมได้

เคยกล่าวถึงไว้ และยังมีสาส์นที่ส่งไปยังท่านซะอัด อัล-ค็อยร์ ผู้มีเชื้อสายจากตระกูลอุมัยยะฮฺ ทั้งฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ และอีกเล่มหนึ่งคือ อัล-ฮิดายะฮฺ (๑)

ท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร(อฺ)เป็นผู้ที่แนะนำให้เจ้าเมืองคนหนึ่งที่ชื่อว่า อับดุลมาลิก บินมัรวาน ใช้เงินเหรียญดิรฮัมและดีนารฺ อีกทั้งยังได้สอนวิธีการดำเนินงานในเรื่องนี้อีกด้วย

 

 

คอลีฟะฮฺ(ผู้ปกครอง )ในสมัยของท่าน(อฺ)

 

คอลีฟะฮ์ในสมัยที่ท่านอิมามมุฮัมมัด บากิร บินอะลี (อฺ) ดำรงตำแหน่งเป็นอิมามนั้น มีดังต่อไปนี้

- วะลีด บินอับดุลมาลิก

- สุลัยมาน บินอับดุลมาลิก

- อุมัร บินอับดุลอะซีซ

- ยะซีด บินอับดุลมาลิก

- ฮิชาม บินอับดุลมาลิก

 

วายชนม์

 

ท่าน(อฺ)เสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ ๗ เดือนซุลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.๑๑๔ รวมอายุขัยของท่าน(อฺ)ได้๕๗ ปี

ท่าน(อฺ)ได้ดำรงตำแหน่งเป็นอิมาม ๑๙ ปี

 

สุสานของท่าน

 

ท่าน(อฺ)ถูกฝังอยู่ที่สุสานอัล-บะเกียอฺ ใกล้กับบิดา คือ

ท่านอิมามซัยนุลอฺาบิดีน(อฺ) และพี่ชายของปู่ของท่าน(อฺ)คือ ท่านฮะซัน(อฺ) สุสานของท่าน(อฺ)ถูกทำลายในวันที่ ๘ เดือนเชาวาล ปี ฮ.ศ.๑๓๔๔ แต่ต่อมาพวกวะฮาบีได้ทำการรื้อทำลายสุสานของท่าน(อฺ) ตลอดทั้งสุสานอื่น ๆ ของบรรดาอิมาม(อฺ) ท่านอื่นอีกด้วย

 

 

แหล่งอ้างอิง

 (๑) อะอ์ยานุช-ชีอะฮฺ ๔ กอฟ ๒/๖๕

 

ที่มา –

หนังสืออัตชีวประวัติอิมามมุฮัมมัด บากิร เขียนโดย ศาสตราจารย์เชคอะลีมุฮัมมัด อะลีดุคัยยิล