เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

เตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

บทเรียนอูศูลุดดีน (รากฐานของศาสนา)

 

เรื่องเตาฮีด (ความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า) ตอนที่ 1

 

 

รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องหลักเรื่องแรกที่มนุษย์จะต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจ เพราะเป็นแก่นหลักของศาสนา เป็นตัวชี้วัดถึงความเป็นคนดี และคนไม่ดี การเรียนรู้เรื่องความเป็นเอกะของพระผู้เป็นเจ้า(เตาฮีด)สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนมนุษย์ให้พัฒนาสามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้มนุษย์เป็นพัฒนาไปสู่การเป็นคนดีได้ เพราะเตาฮีดพูดถึงเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้า

 

 

 

ตามหลักวิชาการถือว่าวิชานี้เป็น (อูศูลุดดีน) รากฐานของศาสนา เป็นวิชาหลัก ถ้าเราจะเปรียบเทียบ ต้นไม้ต้นหนึ่งถ้ามันไม่มีราก ต่อให้เรารดน้ำ ใส่ปุ๋ย ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมันไม่สามารถเจริญเติบโตและดำรงอยู่ได้ สุดท้ายมันก็ล้มตายลง เป็นเหตุผลที่นักวิชาการเรียกว่า รากฐานของศาสนา เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด การนมาซ การถือศีลอด การทำฮัจญ์ การญิฮาด จะดำรงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับการเข้าใจรากฐานของศาสนา ถ้าหากจะถามว่าทำไมคนๆหนึ่งไม่ทำนมาซ ทำไมคนๆหนึ่งไม่จ่ายซะกาต ทำไมคนๆหนึ่งไม่ถือศีลอด ทำไมคนๆหนึ่งไม่ทำญิฮาด เหตุผลคือเพราะเขาขาดความรู้ความเข้าใจ ความศรัทธาในเรื่องของแก่นแท้ รากฐานของศาสนานั้นเอง

 

ขอขอบคุณสถาบันศึกษาศาสนาอัลมะฮ์ดี

 

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม