เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

บทดุอาและบทซิยาเราะฮ์

อรรถาธิบายดุอา ประจำวันที่ 2 เดือนรอมฎอน

อรรถาธิบายดุอา ประจำวันที่ 2 เดือนรอมฎอน

อรรถาธิบายดุอา ประจำวันที่ 2 เดือนรอมฎอน

รายละเอียด

คุฏบะฮ์ชะอ์บานียะฮ์ นะบะวีย์(พร้อมความหมาย)

คุฏบะฮ์ชะอ์บานียะฮ์ นะบะวีย์(พร้อมความหมาย) คุฏบะฮ์ชะอ์บานียะฮ์ นะบะวีย์(พร้อมความหมาย)

รายละเอียด

ศอลาวาตประจำเดือนชะอ์บาน

ศอลาวาตประจำเดือนชะอ์บาน ศอลาวาตประจำเดือนชะอ์บาน

รายละเอียด

บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน

บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน บทซิยาเราะฮฺท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน  

รายละเอียด

ดุอากุเมล คำอ่านพร้อมความหมาย

ดุอากุเมล คำอ่านพร้อมความหมาย ดุอากุเมล คำอ่านพร้อมความหมาย

รายละเอียด

เกร็ดสำคัญของดุอาอ์เญาชันกะบีร

เกร็ดสำคัญของดุอาอ์เญาชันกะบีร เกร็ดสำคัญของดุอาอ์เญาชันกะบีร

รายละเอียด

ดุอาอ์ซะฮัรพร้อมความหมาย

ดุอาอ์ซะฮัรพร้อมความหมาย ดุอาอ์ซะฮัรพร้อมความหมาย

รายละเอียด

ดุอาหลังนมาซประจำวันในเดือนรอมฎอน

ดุอาหลังนมาซประจำวันในเดือนรอมฎอน ดุอาหลังนมาซประจำวันในเดือนรอมฎอน

รายละเอียด

ศอละวาตประจำเดือนชะอ์บาน

ศอละวาตประจำเดือนชะอ์บาน ศอละวาตประจำเดือนชะอ์บาน

รายละเอียด

บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน

บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน บทซิยาเราะฮ์ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ (อ.)พร้อมความหมายและคำอ่าน

รายละเอียด

อามั้ลข้อควรปฏิบัติในวันอะรอฟะฮ์

อามั้ลข้อควรปฏิบัติในวันอะรอฟะฮ์ อามั้ลข้อควรปฏิบัติในวันอะรอฟะฮ์

รายละเอียด

ดุอาอ์เดือนเราะญับ

     ดุอาอ์เดือนเราะญับ      ดุอาอ์เดือนเราะญับ

รายละเอียด

วิธีการอ่าน “ซิยารัตอัรบะอีน”

วิธีการอ่าน “ซิยารัตอัรบะอีน” วิธีการอ่าน “ซิยารัตอัรบะอีน”

รายละเอียด

คำอธิบายดุอาเดือนรอญับ

คำอธิบายดุอาเดือนรอญับ คำอธิบายดุอาเดือนรอญับ

รายละเอียด

ดุอาอ์เดือนรอญับ อันทรงเกียรติ

ดุอาอ์เดือนรอญับ อันทรงเกียรติ ดุอาอ์เดือนรอญับ อันทรงเกียรติ

รายละเอียด

ดุอาบทที่หนึ่ง จากเศาะฮีฟะตุซซัจญาดียะฮ์ อิมามซัจญาด

ดุอาบทที่หนึ่ง จากเศาะฮีฟะตุซซัจญาดียะฮ์ อิมามซัจญาด ดุอาบทที่หนึ่ง จากเศาะฮีฟะตุซซัจญาดียะฮ์ อิมามซัจญาด

รายละเอียด

ดุอาเดือนรอญับ

ดุอาเดือนรอญับ ดุอาเดือนรอญับ  

รายละเอียด

มุนาญาต อัชชากกีน อิมามอะลีอัซซัจญาด (อะลัยฮิสลาม)

มุนาญาต อัชชากกีน  อิมามอะลีอัซซัจญาด (อะลัยฮิสลาม) มุนาญาต อัชชากกีน  อิมามอะลีอัซซัจญาด (อะลัยฮิสลาม

รายละเอียด

ดุอาอฺอิมามมะฮฺดี

ดุอาอฺอิมามมะฮฺดี ดุอาอฺอิมามมะฮฺดี بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اَللّـهُمَّ ارْزُقْنا تَوْفيقَ الطّاعَةِ، ข้าแต่อัลลอฮฺ โปรดประทานให้แก่เราซึ่งความสัมฤทธิ์ผลแห่งการเคารพภัคดี وَبُعْدَ الْمَعْصِيَةِ، وَصِدْقَ النِّيَّةِ، وَعِرْفانَ الْحُرْمَةِ، ความห่างไกลจากบาป ความมั่นคงในเจตนารมณ์ ความรู้แจ้งต่อสิ่งต้องห้าม وَاَكْرِمْنا بِالْهُدى وَالاْسْتِقامَةِ، และโปรดเผื่อแผ่แก่เราซึ่งทางนำและความยืนหยัดเที่ยงตรง

รายละเอียด

ดุอากุเมล คำอ่านพร้อมความหมาย

ดุอากุเมล  คำอ่านพร้อมความหมาย อัลลอฮุมมะอินนี อัสอะลุกะ บิเราะฮฺมะติกัลละตี วะซิอัตกุลละชัยอ์ โอ้ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ข้าฯ ขอวิงวอนต่อพระองค์ โดยผ่านความเมตตาแห่งพระองค์ซึ่งครอบคลุมเหนือทุกสรรพสิ่ง

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม