เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

บทความทั่วไป

เป้าหมายหลักของการแต่งตั้งบรรดาศาสดาในอัลกุรอาน

เป้าหมายหลักของการแต่งตั้งบรรดาศาสดาในอัลกุรอาน

เป้าหมายหลักของการแต่งตั้งบรรดาศาสดาในอัลกุรอาน

รายละเอียด

เป้าหมายหลักของการแต่งตั้งบรรดาศาสดาในอัลกุรอาน

  เป้าหมายหลักของการแต่งตั้งบรรดาศาสดาในอัลกุรอาน เป้าหมายหลักของพระผู้เป็นเจ้าในการแต่งตั้งบรรดา ศาสดามายังมนุษยชาตินั้น มีอยู่สองประการด้วยกัน เป้าหมายประการแรกคือ การสถาปนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้องระหว่างสิ่งถูกสร้างกับพระผู้ สร้างของเขา หรือระหว่างบ่าวกับพระผู้เป็นเจ้า กล่าวอีกสำนวนหนึ่งก็คือ การยังยั้งมนุษยชาติจากการเคารพภักดีสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากพระผู้สร้างของตน เอง ซึ่งถูกสรุปไว้ในถ้อยคำอันจำเริญ (กะลิมะตุฏฏ็อยยิบะฮ์) «لا الهَ الَّا اللهُ» (ไม่มีพระเจ้าอื่นใด (ที่คู่ควรต่อการเคารพภักดี) นอกจากอัลลอฮ์) และเป้าหมายประการที่สองของการแต่งตั้งบรรดาศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง สูงส่ง นั้นก็คือ การสถาปนาความสัมพันธ์ที่ดีงามและเหมาะสมในระหว่างมวลมนุษย์ที่พึงมีต่อกัน บนพื้นฐานของความยุติธรรม สันติภาพ ความจริงใจ ความร่วมมือ ความเมตตา ความรักและการรับใช้บริการซึ่งกันและกัน

รายละเอียด

เอกภาพอิสลามในทัศนะของซัยยิดญะมาลุดดีน

เอกภาพอิสลามในทัศนะของซัยยิดญะมาลุดดีน ซัยยิดญะมาลุดดีน อะสัด อาบาดียฺ เป็นหนึ่งในนักปฏิวัติอิสลาม ท่านเป็นนักต่อสู้ที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ และอยู่ในโครงสร้างแห่งเอกภาพ ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับเอกภาพในมุมมองของอิสลาม โดยกล่าวว่า   "ถ้า หากสายตาของฉันมองไม่เห็นความดีงาม ก็ขอให้มันบอดเสียดีกว่า ถ้าหากมือสองข้างของฉันไม่สรรสร้างความผาสุกแล้วละก็ ก็ขอให้มันพิการขยับไม่ได้เสียดีกว่า "

รายละเอียด

แนวความคิดที่ขัดแย้งที่มีต่อบรรดาศาสดา

แนวความคิดที่ขัดแย้งที่มีต่อบรรดาศาสดา การเป็นปรปักษ์กับบรรดาศาสดาทั้งหลาย นอกจากแนวความคิดที่ว่าต้องการเป็นอิสระโดยปราศจากเงื่อนไขและการปฏิบัติตาม อำนาจใฝ่ต่ำ ดั่งอัล-กุรอานกล่าวว่า لقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿70﴾ เมื่อเราได้เอาสัญญาแก่วงศ์วานอิสรออีล และเราได้ส่งบรรดาเราะซูลมายังพวกเขา (แต่) ทุกครั้งที่เราะซูลคนใดนำสิ่งที่ขัดกับจิตใจของพวกเขามายังพวกเขา กลุ่มหนึ่งก็จะปฏิเสธ และอีกกลุ่มหนึ่งก็สั่งฆ่าเขาเสีย (อัล-กุรอาน บทอัล-มาอิดะฮฺ / 70)

รายละเอียด

ประชาชาติกับบรรดาศาสดาทั้งหลาย

ประชาชาติกับบรรดาศาสดาทั้งหลาย ละเชิญชวนให้เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของบรรดาศาสดา หลีกห่างจากการปฏิบัติตามบรรดาผู้อธรรม เทวรูป และพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลาย หลีกเลี่ยงจากบรรดาชัยฏอนมารร้าย ละเว้นการกดขี่ข่มเหงและการก่อความเสียหาย ก่อบาปกรรมและความผิดต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วท่านศาสดามักเผชิญหน้ากับการต่อต้าน และการปฏิเสธของประชาชน อัล-กุรอาน กล่าวว่า

รายละเอียด

การชี้นำ (ฮิดายะฮฺ)ในอิสลามตามทัศนะของอัลกุรอาน

การชี้นำ (ฮิดายะฮฺ)ในอิสลามตามทัศนะของอัลกุรอาน ฮิดายะฮฺ หมายถึง การชี้นำ ซึ่งมีสองลักษณะ คือ การชี้นำทางที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทาง โดยจะเรียกการชี้นำลักษณะนี้ว่า “อิรออะตุฏฏอรีก” (การบอกทาง) และอีกลักษณะหนึ่งคือ การนำพาผู้ถามทางให้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางด้วยตนเอง ซึ่งจะเรียกลักษณะนี้ว่า “อีศอล อิลัลมัฏลูบ) (การนำพาสู่จุดมุ่งหมาย) ในสำนวนเชิงวิชาการจะเรียกการ “ฮิดายะฮฺ” สำหรับสิ่งหนึ่งที่มีความสมบูรณ์ที่มีความเป็นระบบระเบียบที่จำเพาะและถูก ต้อง หรืออาจจะกล่าวอีกได้ว่า เป็นความสัมพันธ์พิเศษระหว่างสิ่งที่มีอยู่กับอนาคตที่สมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ

รายละเอียด

ผิวหนังท่านนบี

ผิวหนังท่านนบี

รายละเอียด

พฤหัสฯวิปโยค

พฤหัสฯวิปโยค

รายละเอียด

อหฺลุลบัยตฺในซุนนะฮฺ

อหฺลุลบัยตฺในซุนนะฮฺ

รายละเอียด

วีรสตรีแห่งกัรบะลา

วีรสตรีแห่งกัรบะลา

รายละเอียด

รู้จักอะฮฺลุลบัยตฺ

รู้จักอะฮฺลุลบัยตฺ

รายละเอียด

ความหมายของเศาะละวาต

ความหมายของเศาะละวาต

รายละเอียด

อะฮฺลุลบัยตฺในกุรอานและฮะดีษ

อะฮฺลุลบัยตฺในกุรอานและฮะดีษ

รายละเอียด

อะฮฺลุลบัยต์คือใคร

อะฮฺลุลบัยต์คือใคร

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม