เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

อิมามฮุเซน ซัยยิดุชชุฮะดา

“จะมีใครอีกใช่ไหมที่มาจะมาช่วยเหลือฉัน” เป็นคำกล่าวของอิมามฮุเซนจริงกระนั้นหรือ?

“จะมีใครอีกใช่ไหมที่มาจะมาช่วยเหลือฉัน” เป็นคำกล่าวของอิมามฮุเซนจริงกระนั้นหรือ?

“จะมีใครอีกใช่ไหมที่มาจะมาช่วยเหลือฉัน” เป็นคำกล่าวของอิมามฮุเซนจริงกระนั้นหรือ?

รายละเอียด

เพราะเหตุอะไร เราจึงทำการซัจญ์ดะฮ์ในซิยารัตอาชูรอ เพื่อขอบคุณพระเจ้า เนื่องจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวกระนั้นหรือ?

เพราะเหตุอะไร เราจึงทำการซัจญ์ดะฮ์ในซิยารัตอาชูรอ เพื่อขอบคุณพระเจ้า เนื่องจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวกระนั้นหรือ? เพราะเหตุอะไร เราจึงทำการซัจญ์ดะฮ์ในซิยารัตอาชูรอ เพื่อขอบคุณพระเจ้า เนื่องจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวกระนั้นหรือ?

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่14

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่14 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่14

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่13

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่13 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่13

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่12

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่12 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่12

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 11

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 11 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 11

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 10

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 10 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 10

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 9

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 9 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 9

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 8

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 8 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 8

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 7

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 7 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 7

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 6

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 6 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 6

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 5

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 5 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 5

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 4

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 4 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 4

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 3

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 3 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 3

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮูเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 2

ความประเสริฐของท่านอิมามฮูเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 2 ความประเสริฐของท่านอิมามฮูเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 2

รายละเอียด

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 1

ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 1 ความประเสริฐของท่านอิมามฮุเซน บินอะลี (อ.) ตอนที่ 1

รายละเอียด

ทำไมเราต้องจัดงานรำลึกถึงอิมามฮุเซน ตอนที่ 2

  ทำไมเราต้องจัดงานรำลึกถึงอิมามฮุเซน ตอนที่ 2  ทำไมเราต้องจัดงานรำลึกถึงอิมามฮุเซน ตอนที่ 2

รายละเอียด

ทำไมเราต้องรำลึกถึงอิมามฮุเซน ตอนที่ 1

ทำไมเราต้องรำลึกถึงอิมามฮุเซน ตอนที่ 1 ทำไมเราต้องรำลึกถึงอิมามฮุเซน ตอนที่ 1

รายละเอียด

มุฮัรรอม ตอนที่ 4

มุฮัรรอม ตอนที่ 4 มุฮัรรอม ตอนที่ 4

รายละเอียด

มุฮัรรอม ตอนที่ 3

มุฮัรรอม ตอนที่ 3 มุฮัรรอม ตอนที่ 3

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม