เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

จริยธรรมและดุอา

อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอน

อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอน

อรรถาธิบายดุอาอ์ ประจำวันที่ 29 เดือนรอมฎอน 

รายละเอียด

การวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าในมุมมองของอิมามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ.)

การวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้าในมุมมองของอิมามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ.) ป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ คือการที่พวกเขาจะสามารถเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและถูกต้องต่อพระผู้ เป็นเจ้าของเขาได้ เพื่อที่จะเสริมสร้างสายสัมพันธ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ดียิ่งขึ้นนั้น สถานที่และช่วงเวลาของการวิงวอนขอ (มุนาญาต) ถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่ง สถานที่อย่างเช่น มัสยิด และช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการวิงวอนขอพร (มุนาญาต) ต่อพระผู้เป็นเจ้าก็คือในช่วงเดือนรอมฎอนอันจำเริญ ขณะนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ถูกจัดเตรียมให้แล้วโดยพระผู้เป็นเจ้า

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม