เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

อิมามอะลี อัรริฏอ

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)

คุณลักษณะของอิมามอะลี ริฎอ(อ.)

อิมามอะลี ริฎอ(อ.)  มีคุณลักษณะที่ประเสริฐอย่างสูงเช่นเดียวกับศาสดามุฮัมมัด(ศ.) ผู้เป็นปู่ทวดของท่าน อิบรอ ฮีม อิบนฺ อับบาส ได้รายงานว่า "ฉันไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินว่ามีใครที่ประเสริฐยิ่งไปกว่าอะบุล ฮะซัน อัร-ริฎอ(อ.) ท่านไม่เคยหันหลังให้ใคร ไม่เคยขัดจังหวะใคร  ไม่เคยปฏิเสธที่จะช่วยเหลือใครในสิ่งที่ท่านช่วยได้ ไม่เคยยืดขาต่อหน้าผู้ร่วมสนทนา ไม่เคยเอนหลังพิงสิ่งใดในขณะที่ผู้นั่งร่วมกับท่านไม่ได้พิง ไม่เคยเรียกคนรับใช้หรือผู้ช่วยของท่านด้วยชื่อที่ไม่ดี ท่านไม่เคยถ่มน้ำลายหรือว่าระเบิดเสียงหัวเราะดังๆ ท่านจะเพียงแค่ยิ้มมากกว่า เมื่อท่านจะรับประทานอาหารท่านจะเรียกผู้ช่วยทั้งหมดของท่านมารับประทานกับ ท่านด้วย รวมทั้งพ่อบ้านและคนเลี้ยงม้า ในตอนกลางคืนท่านจะนอนเพียงเล็กน้อย แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนไปกับการนมาซและอ่านอัล-กุรอาน ท่านยังได้ทำการบริจาคอย่างมากมาย ซึ่งส่วนมากแล้วท่านบริจาคในยามกลางคืนที่มืดมิด

รายละเอียด

อิมามริฎอ (อ.) คือ ผู้ทรงความรู้แห่งวงศ์วานของศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)

อิมามริฎอ (อ.) คือ ผู้ทรงความรู้แห่งวงศ์วานของศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) อิมามริฎอ (อ.) คือ ผู้ทรงความรู้แห่งวงศ์วานของศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ)  

รายละเอียด

ประวัติการถือกำเนิดของอิมามริฎอ (อ)

ประวัติการถือกำเนิดของอิมามริฎอ (อ) ประวัติการถือกำเนิดของอิมามริฎอ (อ)

รายละเอียด

สุนทโรวาทจากท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.)

สุนทโรวาทจากท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.) สุนทโรวาทจากท่านอิมามอะลี ริฎอ (อ.)

รายละเอียด

ชีวประวัติอิมามอะลี ริฎอ

ชีวประวัติอิมามอะลี ริฎอ ชีวประวัติอิมามอะลี ริฎอ

รายละเอียด

อิมามอะลี ริฎอ (อ) ทายาททางความรู้ของพระองค์

อิมามอะลี ริฎอ (อ) ทายาททางความรู้ของพระองค์ อิมามอะลี ริฎอ (อ) ทายาททางความรู้ของพระองค์

รายละเอียด

บทบาทของอิมามริฎอ (อ.) ในการฟื้นฟูคุณค่าแห่งอิสลาม

บทบาทของอิมามริฎอ (อ.) ในการฟื้นฟูคุณค่าแห่งอิสลาม บทบาทของอิมามริฎอ (อ.) ในการฟื้นฟูคุณค่าแห่งอิสลาม  

รายละเอียด

อิมาม อะลี อัรริฎอ คือใคร? ตอนที่ 1

อิมาม อะลี อัรริฎอ คือใคร?  ตอนที่ 1 อิมาม อะลี อัรริฎอ คือใคร?  ตอนที่ 1

รายละเอียด

ปรัชญาธรรมเทศนาของนมาซวันศุกร์ ในทัศนะของอิมามริฎอ (อ.)

    ปรัชญาธรรมเทศนาของนมาซวันศุกร์ ในทัศนะของอิมามริฎอ (อ.)     ปรัชญาธรรมเทศนาของนมาซวันศุกร์ ในทัศนะของอิมามริฎอ (อ.)

รายละเอียด

ความรักต่อศาสนทูต (ซ็อลฯ) และอะฮ์ลุลบัยติ์ ในวจนะของอิมามริฎอ (อ.)

ความรักต่อศาสนทูต (ซ็อลฯ) และอะฮ์ลุลบัยติ์ ในวจนะของอิมามริฎอ (อ.) ความรักต่อศาสนทูต (ซ็อลฯ) และอะฮ์ลุลบัยติ์ ในวจนะของอิมามริฎอ (อ.)

รายละเอียด

อิมามริฎอ (อ.) ผู้แผ่ขยายความรู้จากอะฮ์ลุลบัยต์สู่การฟื้นฟูวิชาการในยุคสมัย

อิมามริฎอ (อ.) ผู้แผ่ขยายความรู้จากอะฮ์ลุลบัยต์สู่การฟื้นฟูวิชาการในยุคสมัย อิมามริฎอ (อ.) ผู้แผ่ขยายความรู้จากอะฮ์ลุลบัยต์สู่การฟื้นฟูวิชาการในยุคสมัย

รายละเอียด

อิมามริฎอ คือ ผู้ค้ำประกันกวาง

อิมามริฎอ คือ ผู้ค้ำประกันกวาง อิมามริฎอ คือ ผู้ค้ำประกันกวาง

รายละเอียด

คุณลักษณะของอิมามอะลี อัรริฎอ(อ.)

คุณลักษณะของอิมามอะลี อัรริฎอ(อ.) คุณลักษณะของอิมามอะลี อัรริฎอ(อ.)

รายละเอียด

การมีความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ต้องอยู่คู่กับการกระทำในวจนะของอิมามริฎอ

การมีความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ต้องอยู่คู่กับการกระทำในวจนะของอิมามริฎอ การมีความรักต่ออะฮ์ลุลบัยต์ต้องอยู่คู่กับการกระทำในวจนะของอิมามริฎอ

รายละเอียด

บทธรรมเทศนาของอิมามริฎอ

บทธรรมเทศนาของอิมามริฎอ บทธรรมเทศนาของอิมามริฎอ

รายละเอียด

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนจบ)

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนจบ) จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนจบ)

รายละเอียด

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่ 3)

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่ 3) จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่ 3)

รายละเอียด

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่ 2)

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่ 2) จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่ 2)

รายละเอียด

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่1)

จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่1) จอมราชันย์แห่งโคราซาน จักรพรรดิแห่งอาหรับและอะญัม (ตอนที่1)

รายละเอียด

วันประสูติของท่านอิมามริฏอ

วันประสูติของท่านอิมามริฏอ วันประสูติของท่านอิมามริฏอ  

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม