เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

อิมามอะลี อันนะกีย์

การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม

 การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม

 การค้าที่จะได้รับผลกำไรเป็นทวีคูณ ในทัศนะอิสลาม

รายละเอียด

มุมมองชีวิตทางโลกในวจนะของท่านอิมามฮาดี (อ.)

มุมมองชีวิตทางโลกในวจนะของท่านอิมามฮาดี (อ.) มุมมองชีวิตทางโลกในวจนะของท่านอิมามฮาดี (อ.)

รายละเอียด

อิมามฮาดี(อ) คือ ใคร

อิมามฮาดี(อ) คือ ใคร อิมามฮาดี(อ) คือ ใคร

รายละเอียด

อิมามอะลี อันนะกี อัลฮาดีย์ อิมามท่านที่สิบแห่งวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์

อิมามอะลี อันนะกี อัลฮาดีย์ อิมามท่านที่สิบแห่งวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์ อิมามอะลี อันนะกี อัลฮาดีย์ อิมามท่านที่สิบแห่งวงศ์วานอะฮ์ลุลบัยต์

รายละเอียด

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ

อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ อิมามฮาดี (อ.) ประทีปส่องทางนำ

รายละเอียด

โลกนี้ในมุมมองของอิมามอะลี อัลฮาดี

โลกนี้ในมุมมองของอิมามอะลี อัลฮาดี โลกนี้ในมุมมองของอิมามอะลี อัลฮาดี

รายละเอียด

3 รอญับ วันชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์ (อ)

3 รอญับ วันชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์ (อ) 3 รอญับ วันชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์ (อ)

รายละเอียด

อิมามอะลี อัลฮาดีย์ อิมามที่สิบแห่งอะฮ์ลุลบัยต์

อิมามอะลี อัลฮาดีย์ อิมามที่สิบแห่งอะฮ์ลุลบัยต์ อิมามอะลี อัลฮาดีย์ อิมามที่สิบแห่งอะฮ์ลุลบัยต์  

รายละเอียด

ชีวประวัติอิมามอะลี อัล ฮาดีย์ (อ.)

ชีวประวัติอิมามอะลี อัล ฮาดีย์ (อ.) ชีวประวัติอิมามอะลี อัล ฮาดีย์ (อ.)  

รายละเอียด

ชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์

ชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์ ชะฮาดะฮ์อิมามอะลี อัลฮาดีย์

รายละเอียด

ประวัติโดยย่อของท่านอิมามอะลี อัล-ฮาดีย์(อ.)

ประวัติโดยย่อของท่านอิมามอะลี อัล-ฮาดีย์(อ.) ประวัติโดยย่อของท่านอิมามอะลี อัล-ฮาดีย์(อ.)  

รายละเอียด

ชีวประวัติอิมามอะลี อันนะกีย์ อัล-ฮาดีย์(อ.

ชีวประวัติอิมามอะลี อันนะกีย์ อัล-ฮาดีย์(อ. อิมามอะลี อัล-ฮาดีย์(อ.) ประสูติที่มะดีนะฮ์เมื่อวันที่ 15 ซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.212(ค.ศ.827) และเสียชีวิตซะมัรรอ ประเทศอิรัก เมื่อวันที่ 3 รอญับ ฮ.ศ.254(ค.ศ.868) รวมอายุ 42 ปี ดำรงตำแหน่งอิมาม 34 ปี ยุคสมัยการ ดำรงตำแหน่งอิมามของอิมามอะลี อัล-ฮาดีย์(อ.) อิมามท่านที่ 10 ของเรานี้ ตรงกับช่วงที่อำนาจของราชวงศ์อับบาสิดกำลังตกต่ำ พวกเขาถูกคุกคามโดยพวกเติร์กและต้องย้ายเมืองหลวงจากกรุงแบกแดดไปยังซะมัรรอ ท่านมีอายุประมาณ 8 ปีเมื่ออิมามมุฮัมมัด ญะวาด(อ.) บิดาของท่านได้เป็นชะฮีดจากการถูกลอบวางยาพิษโดยคอลิฟะฮ์มุอฺตะซิม บิลละฮ์

รายละเอียด

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม